HAUK0003FU  AUD; Fordybelseskursus A: Logopædisk stemmeundervisning

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Audiologopedic Specialisation A

Kursusindhold

Et fordybelseskursus i logopædisk stemmeundervisning. Der vil blive lagt fokus på den evidens der findes for effekten af logopædisk stemmeundervisning i form af videnskabelige undersøgelser og de interventionsmetoder som disse har studeret. Vi kommer også at belyse de dele af stemmeområdet hvor evidensen er svag eller mangler helt, og identificere mulige undersøgelser der ville kunne afhjælpe denne mangel.

Begrebet ’klinisk ekspertise’ indenfor evidensbaseret praksis vil gennemgås og dermed også de praktiske tiltag der ligger i udformning, rækkefølge og indhold i undervisningsforløb til voksne med stemmelidelser.

Der vil arbejdes med praktiske øvelser indenfor blandt andet stemmebevidsthed, respiration, kropsholdning, afspænding, intensitet, stemmeleje, artikulation, resonans samt overføring. Forskellige specifikke metoder vil gennemgås med henblik på oprindelse, fysiologisk hensigt samt gennemgang af publiceret forskning. Kursets deltagere forventes at deltage aktivt i fremlæggelse af litteratur samt i praktiske øvelser både individuelt, i par samt i gruppe. Der kommer evt. til at indgå undervisning af patienter med funktionelle stemmelidelser.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Den studerende skal efter dette kursus have kendskab til hvilken grad af evidens der findes for at logopædisk stemmeundervisning har en effekt og hvor evidensen er svag. Den studerende skal have fået uddybet sine praktiske og teoretiske færdigheder til at tilrettelægge og gennemføre hensigtsmæssige stemmeundervisningsforløb, ud fra kundskab om forskellige øvelsers og metoders hensigt, udførelse og effekt.

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2008-ordningen

BA-tilvalg:

2007-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Forudsætningsfag
Kurset forudsætter bestået eksamen i Stemme, stemmelidelser og stammen, Talens akustik samt Anatomi og fysiologi 1 og 2.
Holdundervsining
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af deltagelse i mindst 75% af den udbudte undervisning (jf. særlige bestemmelser i studieordningen ved ikke ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse).
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse (jf. særlige bestemmelser i studieordningen ved ikke ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 73
  • I alt
  • 206