HAUK0002FU  AUD; Læsning II: Skriftsproglige vanskeligheder

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Reading II: Literacy difficulties

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Dette anvendelsesfag dækker skriftsproglige vanskeligheder med hovedvægt på deres årsager og afhjælpning.

 

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2008-ordningen

BA-tilvalg:

2007-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her: 

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​audiologopaedi/​​

 

Holdundervisning og praktikundervisning
Inden prøven aflægges, skal Læsning I være bestået.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Andet med opsyn.
Bunden 7-dages hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 150,5
 • Praktik
 • 10
 • I alt
 • 412,5