HAUB00508U  AUD; Sprog og psykologi II

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Language and psychology II

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 redegøre indgående for væsentlige processer i normal sprogproduktion (tale og skrive) og sprogopfattelse (lytte og læse)

 beskrive metoder i undersøelsen af dem, herunder test af sprogligt niveau

 sammenholde en teoretisk model af sprogproduktion og sprogopfattelse med undersøgelsesdata.

 

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206