HAUB00488U  AUD; Sprogvidenskab II

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Linguistics II

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 dansk udtale (fonetik og fonologi)

 bøns tidlige sproglige udvikling og de afgøende forudsæninger for den.

Færdigheder i

 deskriptiv fonetisk transskription

 semantisk og pragmatisk analyse

 at iagttage og vurdere børns tidlige sproglige udvikling.

Kompetencer i at

 læse den øvrige del af fagets litteratur, som forudsætter sprogvidenskabelig indsigt

 arbejde med sproglige udviklingsvanskeligheder (dysfasi), som forudsætter indsigt i den tidlige sproglige udvikling.

 

 

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Stedprøve 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206