HAUB0007FU  AUD; BA-projekt (AUD)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Bachelor's project

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Individuel vejledning

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelsen:

2012-ordningen


Alle studieordningerne findes her: 

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​audiologopaedi/​​

 

Individuel vejledning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave med resumé
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 0
  • I alt
  • 0