HAUB0006FU  AUD; Statistik og videnskabsteori

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Statistics and research methods

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 • Anvende elementære statistiske begreber og metoder, herunder kende forskellen på parametrisk og ikke-parametrisk statistik.
 • Anvende relevante kvantitative metoder ved undersøgelsen af sprogligt materiale af forskellig art.
 • Identificere forskellige videnskabelige metoder inden for det audiologopædiske forskningsfelt.
 • Vælge statistiske metoder under hensyn til den anvendte videnskabelige metode.
Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelsen:

2012-ordningen


Studieordningen findes her

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig prøve

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • I alt
 • 206