HAUB0003FU  AUD; Sprog og psykologi 2

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Language and psychology 2

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 • redegøre indgående for væsentlige processer i normal sprogproduktion (tale og skrive) og sprogopfattelse (lytte og læse)
 • beskrive metoder i undersøelsen af dem, herunder test af sprogligt niveau
 • sammenholde en teoretisk model af sprogproduktion og sprogopfattelse med undersøgelsesdata.
Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelsen:

2012-ordningen
 

Studieordningen findes her

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • I alt
 • 206