HAUB0002FU  AUD; Den tidlige sproglige udvikling

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Children's early language development

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Eksaminanden kan:

 • redegøre for pludren og pludreniveau, kommunikationsfremmende interak-tionsformer mellem forældre og barn samt tilegnelse og karakter af det tidlige ordforråd
 • Analysere småbørns ytringer både med og uden betydning
 • Identificere milepæle i den tidlige sproglige udvikling samt vurdere, om der er behov for intervention i tilfælde af mistanke om forsinket sproglig udvikling.
Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelsen:

2012-ordningen
 

Studieordningen findes her

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig prøve

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • I alt
 • 206