HAUB0001FU  AUD; Sprogvidenskab II

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Linguistics II

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:
 

Viden om og forståelse af

 • dansk udtale (fonetik og fonologi)
 • bøns tidlige sproglige udvikling og de afgøende forudsæninger for den.


Færdigheder i

 • deskriptiv fonetisk transskription
 • semantisk og pragmatisk analyse
 • at iagttage og vurdere børns tidlige sproglige udvikling.


Kompetencer i at

 • læse den øvrige del af fagets litteratur, som forudsætter sprogvidenskabelig indsigt
 • arbejde med sproglige udviklingsvanskeligheder (dysfasi), som forudsætter indsigt i den tidlige sproglige udvikling.
Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelsen:

2012-ordningen


Studieordningen findes her.

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig stedprøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig stedprøve

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • I alt
 • 206