HAUB0001FU  AUD; Sprogvidenskab 2

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Linguistics 2

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Kursusinformation

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelsen:

2012-ordningen


Studieordningen findes her.

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig stedprøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig stedprøve

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206