Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HARB00647U  ARAB, Kommunikativt arabisk 3 (C) (E17) Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Communicative Arabic 3

Kursusinformation

SprogDansk
Point15 ECTS
NiveauBachelor
Bachelor tilvalg
Varighed1 semester
Placering
Efterår
Skemagruppe
Se link nedenunder
StudienævnStudienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusansvarlig
  • June Dahy (4-7a857e755078857d3e7b853e747b)
Undervisere
June Dahy, june@hum.ku.dk
Gemt den 01-03-2017
Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Hebraisk, Persisk, Tyrkisk, 2015

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010

For tilvalgsstudiet på BA-Niveau i Arabisk, 2007

Kursusindhold

Træning af de kommunikative færdigheder – læse, skrive, lytte, tale – på arabisk fortsættes. De første ca. 10 undervisningsgange arbejder vi med udgangspunkt i skønlitteratur, film og debatindlæg i arabisk presse og på nettet med forskellige samfundsrelevante temaer, der har givet anledning til debat i den arabiske verden. Den sidste periode forsættes arbejdet med temaer samtidig med planlægningen af eksamensopgaven. Klasseundervisningen bliver lagt an på de studerendes aktive deltagelse i form af mundtlige oplæg, skriftlige opgaver og fri eller bunden debat

Målbeskrivelser

BA 2015-ordning:
Kommunikativ arabisk C (fagelementkode HARB00641E)

BA 2010-ordning:
Kommunikativt arabisk 3 (fagelementkode HARB01301E)

BA 2007-tilvalgsordning:
Kommunikativt arabisk 3 (fagelementkode HARB10121E)

Undervisningsmateriale

Holddeltagere skal anskaffe sig filmen ´Imarat Ya´qubiyan, romanen af samme navn og evt. den engelske eller danske oversættelse. Adgang til øvelser og instruktioner foregår via undervsiningsportalen Absalon.

Undervisningsform
Holdundervisning med de studerendes aktive deltagelse i form af mundtlige oplæg, skriftlige opgaver og fri eller bunden debat
Anbefalede faglige forudsætninger
Kommunikativt arabisk 2
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen
Point15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​arabisk/​

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forelæsninger42
Forberedelse370,5
I alt 412,5
Gemt den 01-03-2017