Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HARB00637U  ARAB, Dansk-arabisk oversættelse (E17) Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Translation Danish-Arabic

Kursusinformation

SprogDansk
Point7,5 ECTS
NiveauBachelor
Bachelor tilvalg
Varighed1 semester
Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink nedenunder
Efter- og videreuddannelse
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

StudienævnStudienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusansvarlig
  • June Dahy (4-6e797269446c7971326f7932686f)
Undervisere
June Dahy, june@hum.ku.dk
Gemt den 01-03-2017
Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag Arabisk, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk, 2015

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Arabisk 2007

Kursusindhold

Kurset træner oversættelse dansk-arabisk. Materialet er bygget op omkring emner for bl.a. at sikre gentagelse af ordforråd og omkring et struktureret arbejde med sproglige træk som det er vigtigt at være opmærksom på ved oversættelse fra dansk til arabisk. Den studerende skriver oversættelser, der rettes af underviseren og som gennemgås og diskuteres i timerne. Desuden arbejder kurset med forskellige typer øvelser, der støtter oversættelsesprocessen. Da kurset foregår via netsessioner, dvs. der er direkte forbindelse via internettet mellem underviser og studerende på det skemalagte tidspunkt, skal man have adgang til computer med netadgang og mikrofon. Kontakt underviser for yderligere oplysninger.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Dans-arabisk oversættelse (fagelementkode HARB00631E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Oversættelse dansk-arabisk (fagelement HARB10051E)

Undervisningsmateriale

Internetbaserede kursus i dansk-arabisk oversættelse Al-Warrakki & Hassanein The Connectors in Modern Standard Arabic Lita Lundquist Oversættelse

Undervisningsform
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. De studerendes
aktive deltagelse sker dels ved i løbet af kurset at aflevere de stillede skriftlige oversættelsesopgaver, dels ved aktiv deltagelse i hold og gruppe øvelser i timerne.
Anbefalede faglige forudsætninger
Arabisk propædeutik
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen
Point7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​arabisk/​

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forberedelse178,25
Forelæsninger28
I alt 206,25
Gemt den 01-03-2017