Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HARB00577U  ARAB, Kommunikativt arabisk A (E17) Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Communicative Arabic A

Kursusinformation

SprogDansk
PointSe eksamensbeskrivelse
NiveauBachelor
Bachelor tilvalg
Varighed1 semester
Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink nedenunder
Efter- og videreuddannelse
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

StudienævnStudienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusansvarlig
  • June Dahy (4-7a857e755078857d3e7b853e747b)
Undervisere
Thomas Hindkær, hindkaer@hum.ku.dk, June Dahy, june@hum.ku.dk
Gemt den 01-03-2017
Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag Arabisk, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk, 2015

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Arabisk 2007

Kursusindhold

Der undervises i de kommunikative færdigheder: at lytte, læse, tale og skrive. Kurset arbejder med såvel tilrettelagt materiale som autentiske tekster. Kursets tema er eksil og udlændighed. Arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. De kommunikative kompetencer opøves ved skriftlige opgaver både i form af hjemmeopgaver, mundtlige oplæg, dialog mellem underviser og studerende og gruppearbejder

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Kommunikativt arabisk 1 (fagelementkode HARB00571E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Kommunikativt arabisk 1 (fagelementkode HARB10011E)

Undervisningsmateriale

Kursusmaterialet er ToRS’s internetbaserede materiale til Kommunikativt arabisk A. I undervisningen bruges et print af materialet, der kan købes i Publikom på KUA2.

Undervisningsform
Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen 1
Point7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​arabisk/​

Eksamen 2 (Tilvalg)
Point5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​arabisk/​

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forberedelse150,25
Forelæsninger56
I alt 206,25
Gemt den 01-03-2017