Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HÆGB00447U  ÆGY, Middelægyptisk 2 (E17) Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Middle Egyptian 2

Kursusinformation

SprogDansk
Point15 ECTS
NiveauBachelor
Bachelor tilvalg
Varighed1 semester
Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink nedenunder
Efter- og videreuddannelse
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

StudienævnStudienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusansvarlig
  • Frederik Norland Hagen (5-716a706e7749717e7637747e376d74)
Undervisere
Fredrik Norland Hagen, hagen@hum.ku.dk
Gemt den 03-03-2017
Uddannelse

Nær orientalske oldtidskulturer på BA-niveau med centralt fag i Assyriologi, Nærorientalsk eller Ægyptologi, 2015

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Ægyptologi, 2007

Kursusindhold

Kurset gennemgår hovedtrækkene af middelægyptisk grammatik.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Middelægyptisk 2 (fagelementkode HÆGB00441E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Middelægyptisk B (fagelementkode HÆGB10061E)

Undervisningsmateriale

James P. Allen, Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs (Cambridge University Press, 2014), samt ordbog, f.eks. R. O. Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford 1962.

Undervisningsform
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.
Anbefalede faglige forudsætninger
Middelægyptisk 1. Det forventes, at den studerende kan læse engelsk og tysk faglitteratur.
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen
Point15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​aegyptologi/​

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forberedelse328,5
Forelæsninger84
I alt 412,5
Gemt den 03-03-2017