ASOA15050U  AFLYST - Arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedsrelationerne i et dansk og europæisk perspektiv

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

CANCELLED - Labour Markets and Employment Relations in a Danish and European Perspective

Uddannelse

BA/KA Valgfag.

Fagpakke (KA 2015):

Velfærd, ulighed og mobilitet

Kursusindhold

Arbejdsmarkedet er et af de senmorderne samfunds helt centrale omdrejningspunkter. På kurset gives der en bred introduktion til arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedsrelationerne som forskningsfelt. Arbejdsmarkedsrelationer vedrører de institutionaliserings- og reguleringsformer, der fungerer på arbejdsmarkedet. I kurset gives der en bred introduktion til forskellige dimensioner af arbejdsmarkedsrelationerne.  I løbet af kurset vil vi komme ind på teori og empiri vedrørende emner som arbejdsmarkedsrelationerne, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, arbejdsret i både dansk og europæisk sammenhæng, løndannelse, individualisering på arbejdsmarkedet, ulighed på arbejdsmarkedet o.m.a. På kurset gennemgås teorier og empiri om ovenstående emner samtidigt med at de studerende arbejder med mindre skriftlige opgaver indenfor de enkelte områder.

Målbeskrivelser

Viden:
De studerende forventes at opnå viden om en bred række af teorier om arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedsrelationerne. Samtidigt forventes de at kunne redegøre for empiriske karakteristika vedrørende om arbejdsmarkedet i Danmark og Europa.

Færdighed:
Den studerende forventes at opnå færdigheder der gør det muligt at kombinere teoretiske problemstillinger med empiriske iagttagelser inden for området arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedsrelationerne.

Kompetence:
Der forventes at den studerende opnår kompetencer i at kunne kombinere anvendelse af teorier om arbejdsmarkedet på et empirisk felt. Den studerende vil i den sammenhæng kunne redegøre for hvilke fordele og ulemper der er mellem anvendelse af forskellige teorier på forskelligt empirisk materiale.  

Der anvendes kompendie i forbindelse med undervisningen.

Forelæsninger og mindre skriftlige opgaver med peer-feedback.
VEJLEDENDE ARBEJDSBELASTNING
Antallet af undervisningstimer er ens for både 15 og 20 ECTS

20 ECTS
Forelæsninger: 56
Undervisningsforberedelse: 120
Forberedelse: 80
Øvelser: 200
Eksamensforberedelse: 94
I alt: 550
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Dele af undervisningen bruges på peer-feedback på opgaverne. Det forventes at de studerende bidrager med feedback til hinandens opgaver.

Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Individuelt eller i gruppe. Porteføljeeksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning. De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på KA-studieordningen af 2015 for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende på både bachelor og kandidat niveau.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Dato samt tidspunkt for aflevering kan ses på KUnet, www.kunet.dk.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Eksamensformen ved reeksamen er den samme som ved ordinær eksamen. 
OBS! Eksamensformen ”aktiv deltagelse” er altid afløsningsopgave ved re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Point
20 ECTS
Prøveform
Portfolio
Individuelt eller i gruppe. Porteføljeeksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning. De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på BA-studieordningen 2005 eller KA-studieordningen af 2005 for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende på både bachelor og kandidat niveau.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Dato samt tidspunkt for aflevering kan ses på KUnet, www.kunet.dk.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Eksamensformen ved reeksamen er den samme som ved ordinær eksamen. 
OBS! Eksamensformen ”aktiv deltagelse” er altid afløsningsopgave ved re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se måleskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse
 • 40
 • Undervisningsforberedelse
 • 120
 • Øvelser
 • 136
 • Eksamensforberedelse
 • 60
 • I alt
 • 412