APSK15707U  Valgfag - Kursus om Supervision

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Elective course - Course about Supervision

Kursusindhold

Supervision er en central del af psykologers arbejdsfelt. Men hvad er supervision egentlig og hvordan kan man varetage opgaven som supervisor?

På kurset vil vi arbejde med, hvordan man som supervisor kan etablere et supervisionsrum gennem fokus på kontrakt, relation og position. Vi skal arbejde med forskellige metoder og teknikker, som kan inddrages i supervision samt fokusere på procesfacilitering og evaluering. Der vil på kurset blive taget primært afsæt i narrative, systemiske og eksistentielle perspektiver på supervision, men andre teoretiske synsvinkler kan også blive inddraget.

Vi vil etablere et eksperimenterende rum, hvor vi udover at arbejde med supervision teoretisk gennem oplæg fra såvel underviser som studerende også skal have ”hands on” gennem praksisdemonstrationer og øvelser, hvor alle deltager aktivt.

 

Målbeskrivelser

Ved afslutning af valgfagsmodulet på Institut for Psykologi kan den studerede:

  • Beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker indenfor valgfaget.
  • Beskrive og redegøre for relevante metodiske tilgange i forhold til valgfagets emne.
  • Forklare sammenhænge, analysere og/eller udføre valgfagsrelevante procedurer under vejledning.
Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden skriftlig hjemmeopgave. Opgaveformulering udleveres ved kursusstart der skal afleveres i Digital Eksamen. Se eksamensplanen for afleveringdato.
Bedømmelse: Opgaven bedømmes Individuelt, men kan skrives i grupper med op til 3 deltagere.
Omfang: 7,5 ects: 1 studerende max 12 sider, 2 studerende max 15 sider og 3 studerende max 18 sider
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering ved alle valgfag, at den studerende har fået godkendt mindst 75 % fremmøde, men undervisningen er baseret på fuld deltagelse.

Til hver undervisningsgang er der knyttet øvelser.

Deltagelse i eksamen forudsætter, at den studerende har deltaget aktivt i øvelserne enten som supervisor, supervisand eller gruppemedlem.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 30
  • I alt
  • 30