APSB05150U  Valgfag - Psykoanalysens teori og praksis

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Elective course - The theory and Praxis of Psychoanalysis

Kursusindhold

På faget vil den studerende blive indført i centrale begreber fra psykoanalysens teori og få et indblik i, hvordan disse udfoldes, udfordres og udvikles i den psykoanalytiske praksis. Undervisningen veksler mellem oplæg fra underviserne og fælles diskussion af dagens pensum.

Målbeskrivelser

Ved afslutning af valgfagsmodulet på Institut for Psykologi kan den studerede:

  • Beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker indenfor valgfaget.
  • Beskrive og redegøre for relevante metodiske tilgange i forhold til valgfagets emne.
  • Forklare sammenhænge, analysere og/eller udføre valgfagsrelevante procedurer under vejledning.

 

Den studerende skal ved kursets afslutning have grundlæggende teoretisk viden om psykotraumatologi, og hvilke specielle aspekter af traumet, personligheden og efterfølgende bearbejdning, som har betydning for reaktioner, forløb og heling.

Holdundervisning 14 uger.
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Ugeopgave
Bunden skriftlig hjemmeopgave, der skal afleveres i Digital Eksamen.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 deltagere.
OMFANG: 1 studerende max 8 sider, 2 studerende max 12 sider og 3 studerende max 14 sider
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering ved alle valgfag, at den studerende har fået godkendt mindst 75 % fremmøde, men undervisningen er baseret på fuld deltagelse. Herudover er der planlagt aktiv deltagelse i undervisningen (dvs deltagelse i gruppearbejde, diskussion og refleksion på holdet, der demonstrerer en minimumspræstation i henhold til læringsmål fastlagt af studienævnet).

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28