APSB05109U  Valgfag - Udviklingspsykopatologi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Elective course -

Kursusindhold

Udviklingspsykopatologi forstår psykiske lidelser som en udviklingsproces.  Denne udvikling er bestemt af det enkelte individs biologi, psykologi og dets sociale livsbetingelser, samt ikke mindst af selve udviklingsprocessen, det dynamiske samspil mellem det biologiske, psykologiske og sociale niveau, der gør hver udviklingssti unik for det enkelte individ.

Udviklingspsykopatologien beskæftiger sig med, hvordan en række psykiske grundfunktioner indenfor affekter, kognition, og sociale færdigheder udvikles, og ser på risikoudvikling på disse områder i et livslangt perspektiv der omfatter både barndom, ungdom og voksenalder.

I dette valgfag er en række undervisere gået sammen for at dække og belyse den udviklingspsykopatologiske tilgang fra forskellige vinkler, og som på skift vil varetage undervisningen. Undervisningen har til formål at give den studerende en grundig indsigt i den udviklingspsykopatologiske tilgang. Denne forståelse vil udgøre et godt grundlag for at få en mere integreret forståelse af uddannelsens forskellige discipliner såvel indenfor det normalpsykologiske som det kliniske område.

Målbeskrivelser

Ved afslutning af valgfagsmodulet på Institut for Psykologi kan den studerede:

 • Beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker indenfor valgfaget.
 • Beskrive og redegøre for relevante metodiske tilgange i forhold til valgfagets emne.
 • Forklare sammenhænge, analysere og/eller udføre valgfagsrelevante procedurer under vejledning.

 

Et teoretisk udbytte af modulet, som kan perspektivere kroppens betydning for mennesket såvel fysisk, socialt som psykisk, som et andet perspektiv, der normalt anvendes i det psykologiske genstandsfelt, og at dette kan inddrages som tilgang til behandling og terapeutisk samtale og interview

Holdundervisning
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Fri hjemmeopgave
Syv godkendte responspapirer samles i en portefølje og der tilføjes en indledning om begrebet udviklingspsykopatologi, samt en afsluttende diskussion af begrebets styrker og svagheder. I alt 12 sider. Dette afleveres som afsluttende opgave i digital eksamen.
Gruppeprøvebestemmelser: Opgaven kan kun afleveres individuelt.
Omfang: 1 studerende max 12 sider
Krav til indstilling til eksamen

75 % aktivt fremmøde = mindst 11 gange (ud af  i alt 14 mulige).

De studerende deltager aktivt i gruppearbejde, diskussion og refleksion på holdet.

Til 7 selvvalgte undervisningsgange med undtagelse af første og sidste gang  oploader hver studerende et responspapir på ca 1 side i Absalon senest 24 timer før den pågældende undervisningsgang.  Dvs i alt 7 responspapirer er afleveret 24 timer før de pågældende undervisningsgange.

 

Et responspaper skal bestå af:

 1. en kritisk refleksion over litteraturen til den pågældende undervisningsgang, gerne med inddragelse af indhold fra de tidligere undervisningsgange.

Eller:

 1. Et spørgsmål til undervisningen samt baggrunden for spørgsmålet ud fra litteraturen til den pågældende undervisningsgang, gerne med inddragelse af indhold fra de tidligere undervisningsgange.

 

Hvert responspapir vurderes godkendt-ikke godkendt ved hver undervisningsgang af underviser for den pågældende gang.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28