AANB11059U  Evalueringsantropologi - sommer 2018 og 2019

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Evaluation Anthropology - Summer 2018 and 2019

Uddannelse

Kurset udbydes som sommerskole i 2018 og igen i 2019.

 

Datoer for sommerskole 2019 vil blive opdateret i slutningen af 2018.

Kursusindhold

Dette kursus klæder dig på til at arbejde med evaluering i praksis. Hvordan tilrettelægger du en evaluering? Hvordan bruger du antropologien, når du skal evaluere et projekt? Hvad kan antropologiske tilgange og kvalitative metoder, og hvornår kommer de til kort? Hvordan navigerer du et politiseret evalueringsfelt?

Dette kursus i evalueringsantropologi er bygget op om casearbejde, og du lærer at udarbejde et evalueringsdesign til et projekt. Vi arbejder med forskellige tilgange til evaluering med fokus på de antropologisk informerede: Fra klassiske impact- og procesmodeller til participatory og empowerment evaluering. Hvilke metoder, begreber og tilgange egner sig til forskellige evalueringsopgaver?

Mødet med aftagere er også i fokus. Hvilke evner har du brug for at sætte i spil i formidlingsfasen? Hvordan tilrettelægger og formidler du din antropologiske evaluering, så den bliver interessant - også for en ikke-antropologisk aftager?

Derudover behandler kurset blandt andet emner som:

 • Debatten om evidensbaseret praksis
 • Evaluators roller og positioneringer
Målbeskrivelser

Ved kursets afslutning skal de studerende være i stand til at:

 • Udarbejde et evalueringsdesign til en case
 • Diskutere og reflektere kritisk over, hvordan antropologiske metoder og begreber kan bruges i forhold til forskellige evalueringsspørgsmål og -kontekster
 • Anvende antropologiske metoder og begreber i casearbejde
 • Diskutere den antropologiske evaluators rolle.

BA-studerende 500 siders obligatorisk pensum

KA-studerende: 500 sider obligatorisk + 200 sider selvvalgt litteratur.

Forelæsninger, casearbejde, øvelser og seminarer
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Essay:


Længde: Min. 21.600 - max. 26.400 anslag. Ved gruppebesvarelser yderligere min. 6.750 - max. 8.250 anslag ekstra pr. gruppemedlem.

Eksamen skal altid vedrøre en problemstilling relevant for kurset og skal inkludere litteratur fra kurset.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Essay skal uploades på Digital Eksamen senest d. 20. august 2018 kl. 12.00.

Reeksamen

Re-eksamen vil finde sted i januar 2019.

1. reeksamen:

Nyt essay afleveres med ny problemformulering, det må gerne omhandle samme emne. Afleveres ved den udmeldte reeksamensdato.
 

2. reeksamen:

Nyt essay afleveres med ny problemformulering, det må gerne omhandle samme emne. Afleveres ved den udmeldte reeksamensdato, når kurset udbydes igen.
 

Kriterier for bedømmelse

Se læringsmål

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • I alt
 • 42