AANB11017U  Digitale studietekniske redskaber

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Digital study tools

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give de studerende viden om det at være antropologistuderende i en digital tidsalder, og give dem nogle digitale redskaber, der er understøttende for den undervisnings- og læringsproces de er i som studerende, både på første semester og videre i studiet.

Målbeskrivelser

Viden og forståelse

 • kritisk skelne mellem forskellige videns-, informations-, og dataformer som er tilgængligt online

 • kende kriterier for videnskabelig validitet af netbaseret information

 • kende til mulighederne for informationssøgning i Det Kongelige Biblioteks elektroniske baser samt antropologiske tidsskrifter

 • have viden om og forståelse for fordele og ulemper ved elektronisk referencehåndtering

 • have viden om hvordan akademiske opgaver og essays formateres og præsenteres

 

Færdigheder

 • bedømme hvor vidt forskellige konkrete stykker information kan betragtes som autoriseret og dermed brugbar faglig viden eller ej

 • fremvise mindst 10 indførte referencer til forskelligt tekstmaterialer i Zotero med keywords, relationer og links til noter og andet relevant materiale

 • bruge Zotero til at arbejde med referencer i tekstbehandlingsprogram og herunder kunne generere korrekt litteraturliste

 

Kompetencer

 • indhente information om et givet emne

 • vurdere og organisere både studierelevant og andet elektronisk materiale

 • formidle antropologisk viden elektronisk

Holdundervisning og øvelser.
Point
5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Mødepligt gennem hele metodeforløbet.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved den udmeldte reeksamensdato. Den studerende skal selv tilmelde sig reeksamen. Eksamensformen er en skriftlig aflevering.

2. reeksamen: En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres ved næste eksamenstermin. Den studerende skal tilmelde sig reeksamen. Eksamensform er den samme som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 0
 • Øvelser
 • 6
 • I alt
 • 6