AANB11004U  Faghistorie II

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

History of Anthropological Theory II

Kursusindhold

Dette modul giver en indsigt i antropologiens teorihistorie fra 1950erne frem til omkring 2000. Efter Faghistorie I starter modulet med en forklaring af det efterslæt af den Anden Verdenskrig og af den dekolonisation, og deres betydning for antropologien. Dette efterfølges af en læsning af nogle af de mest toneangivende tekster fra efterkrigsperiode i antropologien. Vi vil således arbejde med de primære retninger i den antropologiske teorihistorie, så som symbolske antropologi, praktikantropologi, feministiske antropologi, og globaliseringsteori, og fokusere på deres analytiske muligheder og begrænsninger. Modulet lægger mærke til de skiftende historiske forhold, hvori  dette perspektiver dukkede op og lød fornuftige. Ved modulets afslutning skal de studerende have erhvervet sig viden om antropologiens grundlæggende perspektiver og positioner til omkring 2000 og kunne placere disse  i forhold til deres intellektuelle og historiske kontekst.

Målbeskrivelser

Viden

 • At kunne forklare og klart beskrive og formidle den teoretiske udvikling I den tidlige og nylige antropologi indtil 2000

 • At kunne placere denne udvikling i forhold til den generelle samfundsvidenskabelige teori

 • At kunne applicere den teoretiske indsigt i forhold til historiske og samtidige samfundsmæssige problemstillinger

   

Færdigheder

 • Til at beskrive grundlæggende teoretiske perspektiver og positioner i antropologi

 • Til at identificere de vigtigste teoretikere i antropologiens faghistorie frem til 2000

 • Til at placere de vigtigste teoretiske udviklinger i deres bredere intellektuelle og historiske kontekstindenfor perioden

 • Til at reflektere over teoriernes analytiske bidrag til antropologien

 

Kompetencer:

 • At blive i stand til at diskutere antropologiske teorier på akademisk vis

 • At kunne samarbejde om beskrivelser og formidlingen af teoretiske indsigter og udviklinger

 • At kunne se forbindelser mellem teorier på tværs af tid og sted

 • At kunne relatere teoretiske udviklinger til samfundsmæssige og politiske dynamikker

 

Grundbog: Thomas Hylland Eriksen and Finn Sievert Nielsen (2013). A history of anthropology. Second edition. London: Pluto Press

+ webtekster.

Ca. 700 sider

Studerende forventes at deltage i opgaver, præsentationer, diskussioner og øvelser. Udarbejdelser af wikier og meta-wikier er obligatorisk for at kunne deltage i den afsluttende eksamen. Disse wiki-opgaver laves i smågrupper i seminarundervisningen.
Kurset Faghistorie I bør bestås før kurset Faghistorie II følges
Forelæsningsrække og tutorials
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives feedback i undervisningen på de studerendes præsentationer. Der gives mundtlig feedback på eksamen efter aftale med underviser.

Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.

Individuel, skriftlig 3 timers stedprøve uden hjælpemidler.
Krav til indstilling til eksamen

Der kan stilles krav om at de studerende skal deltage i opgaver i løbet af semestret for at kunne deltage i den afsluttende eksamen.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

D. 11. juni 2018:
3 timers skriftlig opgave på Peter Bangsvej 36, bygning 868, lokale E7 og E9(f) fra kl. 9-12.

Reeksamen

D. 6. August 2018:
3 timers skriftlig opgave på Peter Bangsvej 36, bygning 868, lokale E4(f) fra kl. 9-12.

1. reeksamen: En 3 timers skriftlig eksamen på den udmeldte reeksamensdato. Den studerende bliver automatisk tilmeldt reeksamen.
2. reeksamen: En 3 timers skriftlig eksamen ved næste eksamenstermin. Den studerende skal være tilmeldt reeksamen for at kunne deltage.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 216
 • Øvelseshold
 • 28
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 275