AANB11003U  Faghistorie I

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

The History of Anthropoligical Theory I

Uddannelse

Bachelor niveau

Kursusindhold

Dette modul giver en indsigt i antropologiens teorihistorie frem til 1950erne. Modulet starter med en general introduktion til samfundsvidenskabelig teori og de primære socialteoretiske diskussioner. Dette efterfølges af en læsning af nogle af de mest toneangivende tekster fra antropologiens tidlige periode. Vi vil således arbejde med de primære skoler i den antropologiske teorihistorie, så som evolutionsmen, funktionalismen, strukturalismen og den amerikanske kulturantropologi. og fokusere på deres analytiske muligheder og begrænsninger. Ved modulets afslutning skal de studerende have erhvervet sig viden om antropologiens grundlæggende perspektiver og positioner og kunne placere disse i forhold til deres intellektuelle og historiske kontekst.

Målbeskrivelser

Viden

 • At kunne forklare og klart beskrive den teoretiske udvikling I den tidlige antropologi

 • At kunne placere denne udvikling I forhold til den generelle samfundsvidenskabelige teori

 • At kunne applicere den teoretiske indsigt I forhold til historiske og samtidige samfundsmæssige problemstillinger

 

Færdigheder

 • Evnen til at beskrive grundlæggende samfundsteoretiske perspektiver og positioner.

 • Til at identificere den tidlige antropologis primære diskussioner og teorier

 • Til at beskrive den primære teoretiske udvikling indenfor perioden

 • Til at reflektere over teoriernes analytiske bidrag til antropologien

 

Kompetencer

 • At blive i stand til at diskutere antropologiske teorier på akademisk vis

 • At kunne samarbejde om beskrivelser og formidlingen af teoretiske indsigter og udviklinger

 • At kunne se forbindelser mellem teorier på tværs af tid og sted

 • At kunne relatere teoretiske udviklinger til samfundsmæssige og politiske dynamikker

 

Ca. 500 sider. Webtekster + grundbogen Thomas Hylland Eriksen and Finn Sievert Nielsen (2013). A history of anthropology. Second edition. London: Pluto Press

Forelæsninger
Seminarer
Gruppearbejde: Diskussioner , øvelser, udarbejdelse af wikier og meta-wikier
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives peer-to-peer-feedback i seminarene i wiki-øvelserne. Der gives skriftlig feedback på eksamen.

Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Individuel, skriftlig 3 timers stedprøve uden hjælpemidler.
Krav til indstilling til eksamen

Underviseren kan indføre særlige opgaver relateret til kurset, der skal opfyldes for at få lov til at aflægge eksamen. Det kan for eksempel være udfærdigelse af et antal Wikis, afholdelse af oplæg, aflevering af portfolio opgaver eller andet.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: En 3 timers skriftlig eksamen på den udmeldte reeksamensdato. Den studerende bliver automatisk tilmeldt reeksamen.
2. reeksamen: En 3 timers skriftlig eksamen ved næste eksamenstermin. Den studerende skal være tilmeldt reeksamen for at kunne deltage.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen. Bemærk opfyldes formalia ikke afvises opgaven administrativt. Læs mere her for BA

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 216
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 275