AØKK08373U  Seminar: Danske og internationale megatrends inden for velfærd i begyndelsen af det 21. århundrede

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Seminar: Danish and International Welfare in the beginning of 21st century

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Kursusindhold

I begyndelsen af dette århundrede undergik den danske og flere andre landes velfærds design betydelige forandringer. Ikke mindst den finansielle panik i 2008 og efterfølgende økonomiske krise medførte beskæringer i velfærd og omlægninger i politikken.

 

 • Eks: Kommunernes økonomi blev lagt i et styringsmæssigt jerngreb. Holdningen til velfærd gik fra velfare til workfare. Fra individuel hjælp og støtte til ”The enabeling society”.

 • Udviklingen i demografien medførte indgreb i nutidens økonomi på baggrund af helt langsigtede kalkuler over konsekvenser af politikændringer. Det er første gang den fremtidige økonomi indvirker på nutidens velfærdsdesign.

Målbeskrivelser

Forslag til emner:

 • Effekterne fra demografien på velfærdsdesignet.

 • Økonomiske og velfærdsmæssige teorier og politikændringer

 • Analyse af fastkurspolitikken og velfærdsudviklingen

 • Analyse af de sociale forhold 2000-2017

 • Velfærdskommissionen og velfærdsforliget 2003-06

 • Forsøg på en kvalitetsreform 2007

 • Kommunalreformens effekt på velfærdsstaten (2007-18)

 • Analyse af det sammensatte danske pensionssystem og tilbagetrækningsreformer 2011

 • Lighed ulighed, disintegration og fattigdom, politik og analyse

 • Arbejdsmarkedet, velfærd og lighed

 • Globalisering og dansk og international velfærd

 • Den teknologiske udvikling og velfærd, disruption, robottisering og digitalisering

 • Tillid og social kapital.

 • Privatisering og udlicitering i sundhed og social velfærd.

 • Bjarne Hastrup: Hovedstrømninger i dansk velfærd i begyndelsen af det 21. århundrede, Multivers Academic 2017
 • Niels Ploug et. Al: Økonomisk ulighed i Danmark, Jurist og Økonomforbundets forlag, 2017
 • Bjarne Hastrup: Social Welfare, the Danish Model, Multivers Academic, 2011.
 • Bjarne Hastrup: The social Contract Between the Generations, Multivers Academic 2007.
 • DREAM: efteråret 2017
 • Det Økonomiske Råd: Efterårs rapporten 2017
Planlægnings/​​​​opstarts møde, research og skrivning af seminar opgaven, sessioner med præsentation af egen opgave og kritisk evaluering/feedback til en anden studerendes opgaver, aktiv deltagelse i diskussioner på klassen.

Før præsentationerne skal en "så-færdiggjort-som-muligt" – udgave af opgaven uploades i Absalon. Efter præsentationerne oploades en redigeret version af opgaven i den Digitale Eksamens portal, som den endelige eksamensopgave. Målet er, at studerende bruger præsentationen som en mulighed for at modtage og bruge den konstruktiv feedback til at forbedre opgaven.
Undervisningsplan:

Forår 2018:

• Opstartsmøde: 15. februar 2018, kl. 8.00-10.00
• Upload af commitmentpaper: 1. marts 2018.
• Deadline for upload af den næsten færdige opgaven i Absalon: en uge før hver præsentationsdag
• Forslag til dato for præsentationerne: 1., 3., 8., 15., 17., 22., 24. maj
Underviser informerer i Absalon om, hvor aktiviteterne afholdes.

Underviser informerer i Absalon om, hvor aktiviteterne afholdes.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
- en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelssiden for seminarer i KUNet.
_____
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i alle seminarets aktiviteter som beskrevet i  Studieordningen og på  uddannelsessiderne for seminarer er krævet for at kunne deltage i eksamen.

_____

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
_____
Eksamensperiode

 

Deadline for den endelige seminar opgave uploaded i DE: 1. juni 2018 inden kl 10.00.

 

Eksamens information:

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, eksamensplaner mm på på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

_____

Reeksamen

Reeksamen er en skriftlig opgave efter retningslinierne i studieordningen og som beskrevet på  uddannelsessiderne for seminarer.

 

Eksamens information:

Indskrevne studerende kan læse mere om re-eksamen, regler, re-eksamensplaner mm på på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 20
 • Projektarbejde
 • 186
 • I alt
 • 206