AØKK08367U  Øvelse: Marketing - aflyst

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Seminar: Marketing - cancelled

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Øvelsen er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Kursusindhold

At blive trænet i at identificere og analysere relevante markedsførings problemstillinger for en virksomhed/organisation med et/flere produkter/brands på et givent marked og på denne baggrund opstille, prioritere og argumentere for handlingsparametre til mulig løsning af problemet.

Målbeskrivelser

Viden, færdigheder og kompetencer i at anvende teorier, begreber og modeller i markedsføringsplanlægning og markedsledelse til løsning af praktiske problemer

 • Gennemførelse af eksterne analyser (på makro og mesoniveau)
 • Beskrivelse analyse af en virksomhed/et brand i et markedsperspektiv (intern analyse)
 • Analysere og diskutere kundernes værdiskabelse og beslutningsproces
 • Opstilling og argumentation for realistiske målsætninger for markedsaktiviteter
 • Segmentering af markedet, argumentation for målgrupper og positionering
 • Udvikling og argumentation for handlingsparametre/​marketing-mix

Foundations of marketing”, David Jobber and John Fahy, Fifth edition, McGraw Hill, 2015, ISBN   978-0077167950
eller   
Moderne markedsføring”, Ole E. Andersen m.fl., 2.udgave, Hans Reitzels Forlag, 2016, ISBN: 978-87-412-6428-8

Det anbefales at have deltaget på kurset Marketing eller marketing orienterede fag på andre universiteter f.eks. Marketing Management, Marketing Strategy, Marketing Communication eller Consumer Behavior inden øvelsen
Planlægnings/​​​​opstarts møde, research og skrivning af seminar opgaven, sessioner med præsentation af egen opgave og kritisk evaluering/feedback til en anden studerendes opgaver, aktiv deltagelse i diskussioner på klassen.

Før præsentationerne skal en "så-færdiggjort-som-muligt" – udgave af opgaven uploades i Absalon. Efter præsentationerne oploades en redigeret version af opgaven i den Digitale Eksamens portal, som den endelige eksamensopgave. Målet er, at studerende bruger præsentationen som en mulighed for at modtage og bruge den konstruktiv feedback til at forbedre opgaven.
Undervisningsplan:

• Opstartsmøde: 7. sept. 2017 15 – 16.15
• Commitment paper: 1. oktober kl. 10.
• Individuel vejledning á 20 min.: 12. oktober 9.00 – 16.00
• Opload af den stort set færdig opgave i Absalon: senest 2. november
• Workshops/​præsentationer + opponenter: 16. og 17. november 9.00-16.00

Underviser informerer i Absalon om, hvor aktiviteterne afholdes.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
- en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelssiden for øvelser i KUNet.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i alle øvelsens aktiviteter som beskrevet i  Studieordningen og på  uddannelsessiderne for øvelser.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Deadline for den endelige opgave uploaded i DE: 1. december 2017 inden kl 10.00.

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, re-eksamen mm på på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

Reeksamen

Skriftlig opgave efter retningslinierne i studieordningen og som beskrevet på  uddannelsessiderne for øvelser.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende på fremragende vis kunne demonstrer at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse i kursusbeskrivelsen samt de i studieordningen opstillede krav samt punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 20
 • Projektarbejde
 • 186
 • I alt
 • 206