AØKA08073U  Regnskabsanalyse og aktievurdering (F)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Corporate Analysis and Equity Valuation (F)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.
Kurset er en del af Finansierings linjen på Økonomistudiet, hvorved det er markeret med 'F'.


Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Kursusindhold

Metoder inden for fundamentalanalyse vil blive gennemgået og anvendt på cases.

Emnet inkluderer: sammenligning af forskellige værdiansættelsesmetoder (multiple og kapitalværdibaserede modeller), udførelse af analyser af rentabilitet, vækst, risiko og værdiskabelse samt udarbejdelse af proforma regnskaber.

Faget er i sin natur overvejende anvendelsesorienteret og sigter på studerende, der søger beskæftigelse inden for investeringsbanker, børsmæglere og corporate finance mm.

Målbeskrivelser

Efter kursets afslutning skal den studerende kunne

Viden:

 • Redegøre for indholdet i fundamentalanalysen

 • Diskutere fordele og ulemper ved forskellige værdiansættelsesmetoder

 • Forholde sig kritisk til kvaliteten af de rapporterede årsrapporter

Færdigheder:

 • Reformulere de rapporterede finansielle opgørelser til analysebrug

 • Gennemføre analyser af rentabilitet og vækst

 • Udarbejde proforma regnskaber

 • Konvertere proforma regnskaber til en værdiansættelse

Kompetencer:

 • Gennemføre en fundamentalanalyse

 • Implementere analyseværktøjer til analyser at rentabilitet og vækst

 

Financial Statement Analysis and Security Valuation. 5. Udgave (2012). McGraw-Hill ISBN 978-007-132640-7

Det vil være en fordel af have fulgt faget ’Årsregnskab og regnskabsanalyse’. Faget gør udstrakt brug af Excel, hvorfor du forventes at være bekendt hermed.
Dialogforelæsninger med hovedvægten lagt på gennemgang af pensum samt gennemgang af øvelser/cases
Lektionsplan:
3 timers forelæsninger pr uge fra uge 6 til 20 (uden helligdage).

Tid og sted:
Skema, lokaler mm er tilgængeligt senest 7. november 2017
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
på universitetets computere.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
hvis udtrækkes af Studielederen
Eksamensperiode

Eksamensdato oplyses senest 7. november 2017

Den skriftlige eksamen foregår i eksamenslokalerne på Peter Bangs Vej

Eksakt tidspunkt bliver oplyst i Selvbetjeningen på KUnet.

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler og se listen af eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

Reeksamen

Reeksamensdato oplyses senest 7. november 2017

Eksakt tidspunkt bliver oplyst i Selvbetjeningen på KUnet.

Den skriftlige reeksamen foregår i eksamenslokalerne på Peter Bangs Vej

Ved få tilmeldte kan reeksamen ændres til en mundtlig eksamination inklusiv ændring af dato, tid og sted, hvilket vil blive oplyst af Eksamenskontoret.

Indskrevne studerende kan læse mere om reeksamen, regler, hjælpemidler og se listen af reeksamensdatoer mm på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

For at opnå karakteren 12 skal den studerende med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl kunne reformulerede finansielle opgørelser til analysebrug, kunne foretage analyser af rentabilitet og vækst, kunne opstille proforma regnskaber samt konvertere disse til en egentlig værdiansættelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 161
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206