AØKA08013U  Datamatik 1

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Computer Science 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag.
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

Sidefagsuddannelsen i Økonomi- Erhvervsøkonomi - valgfag på KA delen

 

Faget udbydes for sidste gang i foråret 18.  

Faget udbyddes ikke længere som sommerskole

Kursusindhold

Datamatik 1 er et løsningsorienteret kursus, der sigter mod at give de studerende IT-viden og færdigheder som direkte kan bruges i arbejdet som samfundsvidenskabelig kandidat eller studentermedhjælper.

Kurset sigter mod at give de studerende grundlæggende IT-viden baseret på problemstillinger knyttet til udnyttelse af administrative data. Opbygning af og udtræk fra administrative databaser kombineres med effektiv databearbejdning i regneark. På kurset indøves dels en selvstændig anvendelse af pc'en som udviklingsværktøj, og dels gives der en systemmæssig baggrund for kommunikation med IT-specialister.

Emnekredse i faget er:

 • Udarbejdelse af makroer og funktioner i regneark

 • Design og opbygning af grafiske brugergrænseflader (GUI)

 • Programmering med grafiske kontroller

 • Design og anvendelse af databaser

 • Design og opbygning af web-sites med beregninger

 • Systemoplæg og kravspecifikationer

I database undervisningen anvendes SQL mod Centrets SQL-Server database. Algoritmisk programmering baseres på anvendelse af VBA (Visual Basic for Applications) primært i forbindelse med udarbejdelse af makroer og funktioner i Excel.

Målbeskrivelser

Efter kursets afslutning skal den studerende kunne

Viden:

 • Forklare sammenhængen mellem regneark, programsprog, applikationsgeneratorer og databaser

 • Forklare principperne i relationsdatabaser

 • Redegøre for SQL sproget og dets anvendelse

 • Forklare de grundlæggende teknologier der ligger bag World Wide Web

Færdigheder:

 • Indspille og tilrette makroer til regneark som EXCEL, samt i egentligt programsprog skrive nye funktioner og procedurer til regnearket.

 • Designe, oprette og teste Windows baserede applikationer

 • Designe, strukturere og oprette mindre databaser

 • Anvende SQL til komplekse forespørgsler som indeholder logiske udtryk og sub-queries

 • Udforme mindre algoritmer

Kompetencer:

 • Selvstændigt anvende en pc som udviklingsværktøj til administrative og analytiske løsninger

 • Kommunikere fagligt med IT-specialister

 • Indgå i en systemudviklingsgruppe

 

Materialet består af noter, online vejledninger og diverse KB online materiale.

Elementær pc brug.
Pga. fagligt sammenfald kan kurset ikke tages af studerende, der har taget faget ICT-Applied.
Forelæsninger, øvelsesopgaver, løsning af obligatoriske opgaver i gruppe.

I brugerrummet ved Center for Anvendt Datalogi ydes vejledning i praktisk anvendelse af pc'en i forbindelse med øvelseskørsler og udarbejdelse af obligatoriske opgaver. Der lægges således vægt på, at den studerende skal formå at løse konkrete IT-opgaver.
Lektionsplan:

Forår 2018: 2 timers forelæsninger 1-2 gange pr uge fra uge 6 til 20 (minus helligdage).

Skemaet for BA kan ses på https:/​/​intranet.ku.dk/​polit_ba/​undervisning/​Lektionsplan-F18/​Sider/​default.aspx og KA på
https:/​/​intranet.ku.dk/​polit_ka/​undervisning/​Lektionsplan-F18/​Sider/​default.aspx


Efterår 2017: 2 timers forelæsninger 1-2 gange pr uge fra uge 36 til 50 (minus uge 42).

Skemaet for 2017 kan ses på https:/​/​intranet.ku.dk/​polit_adm/​undervisning/​Lektionsplan-E17/​bachelorfag/​Sider/​default.aspx og for KA på https:/​/​intranet.ku.dk/​polit_ka/​undervisning/​Lektionsplan-E17/​skemaer/​Sider/​default.aspx

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side. E står for Efterårssemesteret . B5 for sommerskolen 2017

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​​/​​skema.ku.dk/​​ku1718/​​dk/​​module.htm

-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E17; [Navn på kursus]” eller “2200-F18; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 30-5” eller “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Godkendelse af 4-5 obligatoriske opgaver og nogle individuelle opgavetests. Hertil kommer eventuelle samtaler med underviser.
____
Krav til indstilling til eksamen

Faget har løbende bedømmelse, hvorved løste opgaver på kurset samt aktiv deltagelse er del af bedømmelsen.

____

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Den studerende evalueres pg bedømmes løbende i undervisningen.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler og se listen af eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for bachelorstuderende og kandidatstuderende.

____

 

Reeksamen

I Datamatik er der ingen re-eksamen. Studerende med manglende opgavegodkendelse tilmeldes normalt faget i næste semester. Faget udgår fra 30. juni 2017, hvorved studerende der ikke er bestået skal henvende sig til studieadministrationen.  

Kriterier for bedømmelse

For at bestå skal den studerende på tilfredsstillende vis kunne demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 164
 • I alt
 • 206