CSU2017117  FN's 17 Verdensmål – strategiske muligheder og praktisk implementering

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

The UN's 17 Sustainable Development Goals - strategic opportunities and practical implementation

Kursusindhold

Klik her for at den fulde kursusbeskrivelse

Hvad betyderFN’s nylig vedtagne verdensmål (Sustainable Development Goals aka SDGs) for danske organisationer og virksomheder? Hvordan kan man strategisk omfavne målsætningerne og samtidig skabe fremdrift og forretning via integreret ledelse og dermed sikre sin fremtidige vækst? Hvor står den internationale udvikling og hvor langt er danske virksomheder og organisationer kommet med implementering af verdensmålene? Kan man lære noget fra deres erfaringer?

Der er en voksende forståelse for, at bæredygtig udvikling er en forudsætning for virksomheders fortsatte vækst og samfundets udvikling. Der tales ikke længere kun om ’license to operate’ men ’license to grow’.  Derfor kan organisationer og virksomheder ikke komme udenom at forholde sig til bæredygtighedsagendaen. I 2015 vedtog FN’s medlemslande 17 verdensmål, Sustainable Development Goals, også kaldet SDGs. Disse adskiller sig fra tidligere udviklingsmålsætninger ved at de ikke alene retter sig mod forhold i udviklingslande, men også om forhold for alle verdens beboere. I særdeleshed hvordan det globale samfund forvalter de begrænsede ressourcer vi har til rådighed. En anden væsentlig forskel er, at der lægges op til at den private sektor skal spille en større rolle i nå målene.

I løbet af 2017 vil den danske regering fremlægge den danske handlingsplan for verdensmålene, og her kan det forventes at statens initiativer bliver orienteret mod verdensmålene på linje med den udviklingspolitiske strategi.

Dit udbytte

Efter deltagelse i kurset vil du:

 • Være opdateret på viden omkring verdensmålene og deres internationale status og danske implementering.
 • Have indsigt i hvorledes, forskellige organisationer og virksomheder arbejder med verdensmålene i deres strategi.
 • Få indsigt i hvorledes rapportering på verdensmålene kan bruges til at imødekomme de nye rapporteringskrav til virksomheder i Årsregnskabsloven §99a + b.
 • Have en SDG-værktøjskasse du kan bruge i din egen virksomhed eller organisation til sikre at dennes resiliens.
 • Have adgang til et SDG-forum, der kan udgøre en blivende ressource i forhold til din organisation eller virksomheds fremtidige håndtering af verdensmålene.
   

Kursusindhold

Kurset består af:

 • En introduktion til verdensmålene, deres baggrund og status.
 • Udfordringer i forhold til implementering af verdensmålene i forskellige erhvervsprocesser, samt de værktøjer man p.t. har til rådighed for implementeringen. 
 • Alle 17 verdensmål vil blive introduceret, men fokus vil være på interaktionen målene imellem
 • Præsentationer af forskellige organisationers og virksomheders strategier for håndtering af verdensmålene, samt flere workshops, hvor kursusdeltagere får mulighed for i fællesskab at definere strategier for håndteringen af verdensmålene i forskellige situationer f.eks. rapportering.
   

Kursets arbejdssprog vil være dansk, dog vil enkelte gæsteforelæsninger være på engelsk. Deltagere uden eller med begrænsede danskkundskaber vil også kunne akkommoderes.


Deltagere

Kurset er målrettet professionelle, der er interesseret i at få indblik i, hvorledes man strategisk og praktisk kan arbejde med verdensmålene. Hvordan skaber man sig fordele via verdensmålene og hvorledes implementeres verdensmålene i organisationen eller virksomhedens praktiske arbejde? Kurset henvender sig derfor til CSR-ledere og medarbejdere i det private og offentlige, men også til ledere og medarbejder, der ikke før har arbejdet med CSR og som ser en strategisk fordel i at få kendskab til området.

Datoer

5 dage, 14. – 18. august 2017, kl. 9:00 – 16:30, Københavns Universitet, Frederiksberg Campus.


Kursusledere

Katherine Richardson, leder af Sustainability Science Center, professor ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

Steen Hildebrandt, professor emeritus, Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet.


Andre undervisere

Anne Gadegaard, Senior Global Advisor, Sustainability Management & Reporting, Novo Nordisk A/S (tbc)
John Kornerup Bang, Head of Positioning & Strategic Risk Management, Group Sustainability at A.P. Møller - Mærsk Group
Mogens Lykketoft, Fhv. minister og formand
Claus Stig Pedersen, Head of Corporate Sustainability & EMEA Public Affairs, Novozymes
Neil David Burgess, Professor, Danish Natural History Museum, Københavns Universitet og leder af Science Program, United Nations Environment Program, World Conservation Monitoring Centre i Cambridge, England.
Michael Zwicky Hauschild, Professor, afdelingsleder. DTU Management Engineering, DTU
Joseph W. Bull, Postdoc, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Lars Engberg-Pedersen, Seniorforsker, Global Regulering, Dansk Institut for International Studier (DIIS)
Martin Lidegaard, Medlem af Folketinget for De Radikale Venstre og fhv. udenrigsminister
Anders Buur Bækgaard, Direktør for Vandcenter Syd (afgående, stopper 1. juli 2017), Congress President & Vice Chairman, International Water Association (IWA).

Herudover forventes oplæg fra bl.a. Arla, Grundfos, We love people, og Mads Nørgaard.


Pris

19.000 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og fuld forplejning under kurset.

Målbeskrivelser

Dit udbytte

Efter deltagelse i kurset vil du:

 • Være opdateret på viden omkring verdensmålene og deres internationale status og danske implementering.
 • Have indsigt i hvorledes, forskellige organisationer og virksomheder arbejder med verdensmålene i deres strategi.
 • Få indsigt i hvorledes rapportering på verdensmålene kan bruges til at imødekomme de nye rapporteringskrav til virksomheder i Årsregnskabsloven §99a + b.
 • Have en SDG-værktøjskasse du kan bruge i din egen virksomhed eller organisation til sikre at dennes resiliens.
 • Have adgang til et SDG-forum, der kan udgøre en blivende ressource i forhold til din organisation eller virksomheds fremtidige håndtering af verdensmålene.
•Præsentationer af forskellige organisationers og virksomheders strategier for håndtering af verdensmålene, samt flere workshops, hvor kursusdeltagere får mulighed for i fællesskab at definere strategier for håndteringen af verdensmålene i forskellige situationer
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Ingen
Bedømmelsesform
Ingen bedømmelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Ingen

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • I alt
 • 40