CSU2017116  Strategisk Kommunikation på Tværs af Medier

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Strategic Communication Across Media

Kursusindhold

Klik her for at besøge kursusside

Nye medier og nye medieteknologier giver kommunikatører helt nye udfor-dringer med at skulle kommunikere strategisk. Som brugere anvender vi i stigende grad flere medier i samspil med hinanden og er i stigende grad interesseret i kommunikation, der henvender sig direkte til os brugere samt mulighed for at bidrage selv. En effektiv strategisk kommunikation kræver derfor et indgående kendskab til de forskellige medier og deres samspil.

Dette kursus vil give en afgørende forståelse for, hvilke medier man skal undlade eller vælge at bruge, når man tilrettelægger konkret kommunikation. Dette kræver tilsvarende kendskab til mediebrug og brugernes ændrede roller i kommunikationen

Dit udbytte

På kurset får du:

 • Metoder og redskaber for analyse og produktion af strategisk kommunikation på tværs af medier, platforme og kontekster.
 • Teoretiske rammer og casestudier, der giver indsigt i og demonstrerer samspil mellem ’traditionelle’ medier (massemedier, broadcast medier etc.) og ’nye’ me-dier (fx sociale medier) og disses indflydelse på produktions- og brugspraksisser.
 • Kritiske perspektiver på begrebet ’bruger’ i forhold til begreber som deltagelse, samarbejde og co-creation.
   

Kursusindhold

Kurset trækker bl.a. på dugfriske resultater fra det store forskningsprojekt Meaning Across Media – crossmedia communication and co-creation, der har udført omfat-tende forskning i mediernes udvikling og i anvendelse af medier, hvor der dels er blevet udviklet teori, dels analyseret en omfattende mængde ny empiri om konkret mediebrug og medieproduktion. På kurset omsættes resultaterne til anvendelsesori-enterede begreber, teorier, metoder og konkrete arbejdsredskaber, som sætter del-tagerne i stand til at tænke og handle innovativt i forhold til tilrettelæggelse af stra-tegisk kommunikation på tværs af medier.

Kurset består af faglige oplæg fra forskere, oplæg fra kommunikatører, der arbejder med strategisk tværmedial kommunikation i praksis samt workshops, hvor deltager-ne bl.a. kan arbejde med egne cases. Deltagerne tilbydes således at bidrage med aktuelle og relevante cases.

Deltagere

Kurset er rettet mod alle, der arbejder med strategiske kommunikation internt eller eksternt i virksomheder, organisationer, offentlige institutioner og som ønsker viden om og færdigheder i hvordan kommunikation bedst tilrettelægges i dagens medie-samfund og hvordan medierne (gamle som nye) anvendes i effektivt samspil med hinanden.

Deltagerne skal som minimum have en bacheloruddannelse eller tilsvarende, samt erfaring i at arbejde med kommunikation og medier.

Datoer

5 dage, 21. – 25. august 2017, kl. 9:00 – 16:30 på Københavns Universitet, Frederiksberg Campus.

Kursusleder

Kjetil Sandvik, lektor og leder af forskningsprojektet Meaning Across Media og ma-steruddannelsen i Cross Media Communication, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Workshopfacilitator

Anne Mette Thorhauge, lektor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Øvrige undervisere

Klaus Bruhn Jensen, professor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Kø-benhavns Universitet
Stine Lomborg, lektor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
Mette Mortensen, lektor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
Søren Nøhr, Strateg og kreativ chef, Bedre Tanker ApS og Nohr Ink
Kristine Virén, formidlingschef, Bolius
Nathalie Camilla Larsen, Head of Digital, LEAD Agency
Stine Schougaard, social media manager, DR P4
 

Pris

19.000 kr. ekskl. moms. Prisen omfatter al undervisning, kursusmateriale samt fuld forplejning under kurset.


Om forskningsprojektet Meaning Across Media:

Forskningsprojektet har i perioden 2012-2015 undersøgt de forskellige kommu-nikationsmodi som brugere engagerer sig i, ikke blot som konsumenter, men også som distributører, remixere og som producenter af eget medieindhold. Projektet har stillet det centrale forskningsspørgsmål: I hvilke kommunikative roller enga-gerer mediebrugere sig, når det gælder nye, digitale medier? Undersøgelse har derfor fokuseret på to væsentlig aspekter:

1) en sammenlignende analyse af hvordan a) forskellige social-demografiske brugergrupper anvender b) forskellige medier og mediegenrer i c) forskellige kombinationer og d) med forskellig intensitet og engagement-modi.

2) en casebaseret undersøgelse af hvordan etablerede medie organisationer faci-literer og forudser forskellige former for mediebrug og grader af engagement.

Målbeskrivelser

Dit udbytte

På kurset får du:

 • Metoder og redskaber for analyse og produktion af strategisk kommunikation på tværs af medier, platforme og kontekster.
 • Teoretiske rammer og casestudier, der giver indsigt i og demonstrerer samspil mellem ’traditionelle’ medier (massemedier, broadcast medier etc.) og ’nye’ me-dier (fx sociale medier) og disses indflydelse på produktions- og brugspraksisser.
 • Kritiske perspektiver på begrebet ’bruger’ i forhold til begreber som deltagelse, samarbejde og co-creation.
Kurset består af faglige oplæg fra forskere, oplæg fra kommunikatører, der arbejder med strategisk tværmedial kommunikation i praksis samt workshops, hvor deltager-ne bl.a. kan arbejde med egne cases. Deltagerne tilbydes således at bidrage med aktuelle og relevante cases.
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Ingen
Bedømmelsesform
Ingen bedømmelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Ingen

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • I alt
 • 40