CSU2017114  Kunsten at Lede – Coaching, Kierkegaard og Lederskab

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

The art of leading - coaching, Kierkegaard and Leadership

Kursusindhold

Klik her for at gå til kursusside

Søren Kierkegaards fokus på eksistensens nerve, selvet og relationen til det andet menneske kan ses som en forløber for den nye tredje generations coaching. Derudover giver hans tanker om den etiske opgave at vælge sig selv, nye perspektiver på det personlige lederskab.

Vi lever i en tid af højkompleksitet, hvor det enkelte menneske kontinuerligt stilles over for den udfordring, at skulle tage stilling til sig selv; som menneske, medarbejder og leder. Men vi lever også i en tid, hvor der ikke længere er et entydigt svar på disse grundlæggende eksistentielle spørgsmål. Det enkelte menneskes ønske om autenticitet er hyperaktuelt, men kun i fællesskab og dialoger udvikles vores selv. Med udgangspunkt i Søren Kierkegaards forfatterskab placerer dette kursus sig centralt i forhold til den renæssance, som eksistentialistisk tankegods har i disse år.

Under inddragelse af de aktuelle diskussioner i samfundet er coaching ved at skifte ansigt og fremstår nu med fornyet kraft i skikkelse af tredje generations coaching, hvor der sættes fokus på værdier og refleksioner i samspil med andre. Kurset giver et indblik i, hvorledes Kierkegaard er evig aktuel som inspirator for forståelsen af selvet, for genuine dialoger, for coaching og for det personlige lederskab.

På kurset gives der et opdateret teoretisk fundament for forståelse af coaching og andre genuine samtaler, hvor vi i arbejdsfællesskaber giver plads til den anden til at reflektere over bestemte begivenheder, situationer og opgaver. Dialogen er grundlag for det personlige lederskab. Som del af kurset vil vi også udfordre de inviterede ledere og spørge dem, hvordan de forholder sig til den dialogiske og relationelle ledelse, som kurset lægger op til og om, hvad deres bud på fremtidens personlige lederskab indeholder.

Interview med kursusleder


Dit udbytte

 • Du vil få styrket dine kompetencer og forståelse af genuine dialoger, coaching og ledelse.
 • Du får lov til at fordybe dig i sammenhængen mellem samfundsudviklingen, og dét coaching- og dialogfilosofien kan tilbyde som ny måde at forholde sig til udfordringer på.
 • Du introduceres til hele Kierkegaards forfatterskab og får mulighed for at fordybe dig i hans tanker om selvet og den etiske opgave, han mener, at ethvert menneske er stillet: At vælge sig selv.
 • Du vil kunne relatere de fremlagte teorier til forskellige dialog- og ledelseskontekster.
 • Du vil kunne overføre de fremlagte teorier og anvende tredje generations coachingdialoger o.l. i praksis på et basalt niveau.
 • Du vil udvikle din forståelse for dialogens og coachingens betydning i det personlige lederskab.

   

Kursusindhold

På kurset får du forståelse for og viden om tredje generations coaching og den mulige kobling til Søren Kierkegaards tanker om selvets udvikling set i et ledelsesperspektiv. Du lærer at kunne relatere coaching til dialogfilosofien, bl.a. med fokus på Kierkegaards teori om indirekte meddelelse og den ’jordmodermetode’, han har lært af Sokrates. Du får indsigt i coachingens betydning for dialogisk lederskab og i forhold til nye former for ledelse, læring og kollegiale arbejdsfælleskaber. Du gør dig erfaring med coaching og samskabende dialogpraksis i ledelsespraksis og medarbejderudvikling, og endelig relaterer du viden om coaching og filosofisk baseret dialogpraksis til enkelte konkrete cases i forskellige praksiskontekster. Endelig inviteres erfarne ledere ind til en dialog om deres lederstil og deres opfattelse af det personlige lederskab.
 

Deltagere

Ledere, konsulenter, erhvervscoaches, organisationspsykologer, organisationsfilosoffer, HR-ansvarlige m.fl. med minimum en bachelorgrad eller tilsvarende. Deltagere bør have praksiserfaring inden for ledelse, konsultation eller personaleudvikling.
 

Datoer

5 dage, 14. – 18. august 2017, kl. 9:00 – 16:30, Københavns Universitet, Frederiksberg Campus.
 

Kursusledere

Reinhard Stelter, professor, Coaching Psychology Unit, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
Pia Søltoft, Ph.d., forfatter, sognepræst og ejer af firmaet Coaching-Kierkegaard.Andre undervisere

Ole Fogh Kirkeby, Dr. phil. tidl. professor, Institut for
Ledelse, Politik og Filosofi, CBS


Medvirkende ledere

Ulla Tofte, adm. direktør, M/S Museet for Søfart i
Helsingør
Matias Møl Dalsgaard, direktør og medstifter, GoMore
Ove Munch Ovesen, Senior Advisor, (tidligere Novo
Nordisk A/S)
 

Pris

19.000 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og forplejning.

Målbeskrivelser

Dit udbytte

 • Du vil få styrket dine kompetencer og forståelse af genuine dialoger, coaching og ledelse.
 • Du får lov til at fordybe dig i sammenhængen mellem samfundsudviklingen, og dét coaching- og dialogfilosofien kan tilbyde som ny måde at forholde sig til udfordringer på.
 • Du introduceres til hele Kierkegaards forfatterskab og får mulighed for at fordybe dig i hans tanker om selvet og den etiske opgave, han mener, at ethvert menneske er stillet: At vælge sig selv.
 • Du vil kunne relatere de fremlagte teorier til forskellige dialog- og ledelseskontekster.
 • Du vil kunne overføre de fremlagte teorier og anvende tredje generations coachingdialoger o.l. i praksis på et basalt niveau.
 • Du vil udvikle din forståelse for dialogens og coachingens betydning i det personlige lederskab.
Du gør dig erfaring med coaching og samskabende dialogpraksis i ledelsespraksis og medarbejderudvikling, og endelig relaterer du viden om coaching og filosofisk baseret dialogpraksis til enkelte konkrete cases i forskellige praksiskontekster. Endelig inviteres erfarne ledere ind til en dialog om deres lederstil og deres opfattelse af det personlige lederskab.
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Ingen
Bedømmelsesform
Ingen bedømmelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Ingen

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • I alt
 • 40