CSU2017112  Islam og samspillet mellem muslimer og samfundet

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Islam and the interaction between Muslim immigrants and society

Kursusindhold

Klik her for at gå til kursusside

Selv i et sekulært samfund med religionsfrihed spiller borgernes religiøse orientering en stor rolle. Når det gælder islam og samfundets samspil med muslimer, er der hele tiden nye spørgsmål, som trænger sig på: Imamer og integration, sharia og demokrati, islamisme og radikalisering er blot få blandt de mange konflikter og udfordringer, der nævnes i offentligheden og som også meget diskuteres blandt muslimerne selv. Er udfordringerne religiøse eller kulturelle eller politiske? Hvordan kan de løses og hvor ligger ansvaret? Skal samfundet involvere sig?

På kurset undersøger vi bredden og dybden i danske muslimers deltagelse og involvering i det danske samfund. Vi tager udgangspunkt i det konkrete møde og samspil, og gennemgår grænsefladerne mellem muslimer og samfund i Danmark. Vi analyserer de teologiske, sociologiske, juridiske og praktiske aspekter af danske muslimers engagement og interaktion med en lang række af velfærdsstatens institutioner. Kurset tilbyder viden, refleksion og relevante eksempler fra udlandet, men også en række værktøjer og vinkler til at lave de komplekse analyser, som kvalificerer deltagerne til en kritisk forståelse af islam og muslimer i Danmark.

Dit udbytte

 • Højt kvalificeret faglig viden om islam og muslimer i Danmark
 • Håndgribelige værktøjer til analyse og nuancering af billedet af muslimer i Danmark
 • Overblik over muslimers interaktion og deltagelse i stat, marked og samfund
 • Kritiske og kvalificerede vurderinger af udviklingstendenserne

   

Kursusindhold

Kurset introducerer kort islam og muslimer i Danmark fra en historisk og religionssociologisk vinkel, hvorefter samtidens grundlæggende problemstillinger og tilsyneladende konflikter angående islam og muslimer i Danmark berøres. Strukturen i kurset bygger på en gennemgang af de samfundssektorer, hvori islam og muslimer indgår. En religiøs tilværelse i et gennemreguleret velfærdssamfund rummer mange kompromiser og overvejelser. Vi ser på foreninger og civilsamfund, på jura, forsorg og sikkerhedsspørgsmål, på skole, uddannelse og økonomi, på sundhed og helbred. Kurset slutter af med fokus på muslimsk praksis og et moske-besøg med fredagsbøn og en bredere debat med muslimske aktivister. Svarene på de spørgsmål og problemstillinger som kurset rejser, er langt fra entydige.

Kurset gør status over de tendenser og kræfter, som virker i det muslimske landskab i Danmark og Europa i relation til offentlighed og samfund. Der tages i undervisningen udgangspunkt i konkrete cases og eksempler, ligesom der trækkes relevante perspektiver ind fra de europæiske lande, som Danmark sammenligner sig med. Forskerne og underviserne giver deres kritiske vurderinger af den kommende udvikling og disse tendensers fremskrivning, samt et bud på hvilken viden og hvilke værktøjer, der kan ruste til at samfundsinstitutionerne kan være på forkant med denne udvikling.
 

Kursets emner:

 • Historisk og religionssociologisk introduktion til islam og muslimer i Danmark
 • Gennemgang af muslimers deltagelse og engagement på tværs af samfundssektorer
 • Analytisk blik på islam og muslimer i samfundsinstitutioner
 • Et kritisk kvalificeret billede af det muslimske landskab i Danmark
 • Islam og muslimske institutioners bidrag til integration
 • Konkrete analyser af islam og terror i danske sager
 • En kritisk forståelse af sharia i Danmark
 • Muslimer og politisk deltagelse i Danmark – lokalt og nationalt
 • Danske muslimer og forholdet til Folkekirken


Deltagere

Kurset henvender sig til alle, der i deres daglige arbejde, har kontaktflade med islam og muslimer. Det gælder generalister, som i foreninger, institutioner, organisationer og NGO’er, møder og interagerer med muslimer, og som vil rustes bedre til dette møde.

Ligeledes henvender kurset sig til de specialister fra de forskellige samfundssektorer, som har ansvaret for kontaktfladen med islam og muslimer: skole og uddannelse, sundhed og pleje, politi og forsorg.

Endelig henvender kurset sig til alle, der har brug for faglig velfunderet opkvalificering med fokus på de aktuelle problemstillinger om islam og muslimer som fylder i offentligheden og samfundsdebatten. Dette kunne fx være meningsdannere, journalister og andre som ønsker at kvalificere sig i samspillet mellem de forskellige parter.

Datoer

5 dage, 14.-18. august 2017, kl. 9:00 – 16:30, Københavns Universitet, Frederiksberg Campus.

Kursusledere

Niels Valdemar Vinding, ph.d., adjunkt, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet.

Jakob Skovgaard-Petersen, lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet


Andre undervisere

Jørgen Bæk Simonsen, lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet

Brian Arly Jacobsen, lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet

Peter Fischer-Møller, Biskop, Roskilde Stift.

Naveed Baig, hospitalsimam på Rigshospitalet og MA i sjælesorg


Pris

19.000 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og forplejning.

Målbeskrivelser

Dit udbytte

 • Højt kvalificeret faglig viden om islam og muslimer i Danmark
 • Håndgribelige værktøjer til analyse og nuancering af billedet af muslimer i Danmark
 • Overblik over muslimers interaktion og deltagelse i stat, marked og samfund
 • Kritiske og kvalificerede vurderinger af udviklingstendenserne
Der tages i undervisningen udgangspunkt i konkrete cases og eksempler, ligesom der trækkes relevante perspektiver ind fra de europæiske lande, som Danmark sammenligner sig med. Kurset slutter af med fokus på muslimsk praksis og et moske-besøg med fredagsbøn og en bredere debat med muslimske aktivister.
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Ingen
Bedømmelsesform
Ingen bedømmelse
Kriterier for bedømmelse

Ingen

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • I alt
 • 40