CSU2017107  Bioinformatik - anvend og forstå de hyppigst anvendte værktøjer

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Bioinformatics - use and understand the most frequently used tools

Kursusindhold

Klik her for at gå til kursusside

Forskningen i bioteknologi og molekylær biologi er i rivende udvikling, og efterhånden kan man kun få noget ud af de enorme mængder af offentligt tilgængelige viden og information inden for området med en basal bioinformatisk viden. Samtidig opleves bioinformatik som fag ofte vanskeligt tilgængeligt og svært at formidle.

Dette kursus henvender sig til gymnasieundervisere og andre med formidlingsopgaver inden for bioinformatik. Undervisningen sigter på at gøre deltagerne i stand til, ved hjælp af computere og statistiske værktøjer, at ekstrahere, behandle og formidle relevant viden fra de store mængder af biologisk information, der i dag er frit tilgængelig på internettet. Herunder at integrere den nyeste forskning og viden med relevante, praktiske og gratis bioinformatoriske værktøjer. Kurset vil på en effektiv og anvendelsesorienteret måde opdatere gymnasieundervisere og andre med problemstillinger og formidlingsopgaver inden for bioinformatik. Undervisningen vil gøre deltagerne i stand til, ved hjælp af computere og statistiske værktøjer, at ekstrahere og behandle relevant biologisk viden fra de store mængder af biologisk information, der i dag er frit tilgængelig på internettet.
 

Dit udbytte

Du får up-to-date viden om og kompetencer i brug af sekvens- og genom-databaser, DNA- og protein- sekvens analyse og alignment, molekylær fylogeni samt protein 3D-visualisering og homologi modellering. Ovenstående kompetencer udvikles i et ’hands-on’-miljø og ud fra de bedst tilgængelige online værktøjer.

Efter endt kursus er du i stand til:

 • At finde relevante DNA og proteinsekvenser fra internetbaserede databaser
 • At analysere og aligne relevante DNA og protein sekvenser
 • At generere og fortolke fylogenetiske træer på baggrund af dine egne alignments
 • At modellere og visualisere 3D strukturen af relevante proteiner.
   

Ovenstående vil du kunne bruge til egen udvikling af undervisningsmateriale til brug i gymnasieskolen. Undervejs i kursusforløbet vil der også være tid til at spørge ind til dine egne bioinformatiske udfordringer. Endelig vil underviserne facilitere dannelsen af fagligt netværk blandt deltagerne, der gør det muligt for deltagere at fagligt understøtte og supportere hinanden efter endt kursus.
 

Kursusindhold

Kurset omfatter en blanding af forelæsninger og problemorienteret undervisning i form af computerøvelser. Computerøvelserne vil kunne inddrages enten direkte eller i modificeret form i undervisning i gymnasieskolen.
 

Deltagere

Kurset er både henvendt til dig, der har brug for en genopfriskning og hands-on erfaring, men også til dig, der ikke har prøvet kræfter med bioinformatik før.

Kurset er målrettet undervisere i gymnasieskolen, som ønsker kompetencer til at planlægge og udføre undervisning i bioinformatik, men også andre med tilsvarende opgaver og forudsætninger kan få et højt udbytte af kurset.
 

Datoer

3 dage, 14. – 16. august 2017, 9:00 – 16:30, Københavns Universitet, Frederiksberg Campus.
 

Kursusleder

Mika Zagrobelny, lektor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet – sekvens- og genom-databaser, sekvens alignments, molekylær fylogeni
 

Andre undervisere

Lars Hemmingsen, lektor, Kemisk Institut, Københavns Universitet – 3D protein struktur modellering

Aldo Ricardo Almeida Robles, Postdoc, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet – assisterer ved computerøvelser

Pris

11.400 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og forplejning under kurset.

Målbeskrivelser

Dit udbytte

Du får up-to-date viden om og kompetencer i brug af sekvens- og genom-databaser, DNA- og protein- sekvens analyse og alignment, molekylær fylogeni samt protein 3D-visualisering og homologi modellering. Ovenstående kompetencer udvikles i et ’hands-on’-miljø og ud fra de bedst tilgængelige online værktøjer.

Efter endt kursus er du i stand til:

 • At finde relevante DNA og proteinsekvenser fra internetbaserede databaser
 • At analysere og aligne relevante DNA og protein sekvenser
 • At generere og fortolke fylogenetiske træer på baggrund af dine egne alignments
 • At modellere og visualisere 3D strukturen af relevante proteiner.

Ovenstående vil du kunne bruge til egen udvikling af undervisningsmateriale til brug i gymnasieskolen.

Undervejs i kursusforløbet vil der også være tid til at spørge ind til dine egne bioinformatiske udfordringer. Endelig vil underviserne facilitere dannelsen af fagligt netværk blandt deltagerne, der gør det muligt for deltagere at fagligt understøtte og supportere hinanden efter endt kursus.
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Ingen
Bedømmelsesform
Ingen bedømmelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Ingen

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • I alt
 • 40