CSU2017104  Strategi og Disruption - strategiudvikling i en usikker tid

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Strategy and Disruption

Kursusindhold

Klik her for at gå til kursusside

Så du det komme?  Brexit, Trump, gældskriser og Syrien?

Verden i dag er kompleks, meget synes i opbrud eller i opløsning, og der er en stor usikkerhed i det globale samfund. Virksomheder og organisationer får sværere og sværere ved at navigere. Derfor er der et behov for en smidig og dynamisk strategisk tænkning, der løbende tilpasser sig den meget foranderlige omverden.
 

Private og offentlige virksomheder i alle størrelser har strategier at navigere efter. Men er disse strategier reelle strategier – eller blot to do-lister eller ønskesedler? Er strategien udformet, så den kan bruges i en foranderlig verden?

Uanset om det er politikere, som sætter mål for et ministerium, eller en bestyrelse, der sætter mål for en virksomhed, handler strategi om at identificere de rigtige mål inden for begrænsede ressourcer. I krig er det forskellen på sejr og nederlag at identificere de rigtige mål, og derfor har militærstrategi altid været et udgangspunkt for strategisk tænkning også i erhvervslivet. I en tid hvor verden er i en tilstand af disruption bliver læren fra militær strategi endnu vigtigere, fordi denne etableres på en brændende platform eller for netop at undgå at stå på en brændende platform. Den optimale militære tilgang til strategi er således udviklet til en verden, hvor disruption er en central udfordring. Derfor er udgangspunktet i dette kursus militær- og sikkerhedspolitisk strategi – men med det klare mål, at det kan bruges i almindelige private og offentlige virksomheder.

Dit udbytte

 • Du bliver i stand til at navigere kvalificeret i en strategiproces.
 • Du kan anvende strategimodeller i en kompleks organisation eller over for et komplekst problem.
 • Du kan selv udvikle brugbar strategi, der er afmålt efter politiske mål, afsatte ressourcer og godkendte metoder.
 • Du kan forholde dig kritisk og reflekteret til strategiske begreber og målsætninger.
 • Du bliver bedre til at arbejde med politiske mål og processer.
 • Du kan bruge strategi i en prioriteringsdiskussion.
 • Du kender til nyere forskning inden for strategi, samt den historiske kontekst for strategi.
   

Kursusindhold

Kurset er et strategiværksted i den forstand, at deltagerne vil have mulighed for at arbejde med strategi i praksis, gerne inspireret fra egne strategiske problemstillinger. Kurset er på samme tid et indblik i værkstedet hos en række virksomheder og institutioner, som har gennemført svære strategiske beslutninger og heri også indebærer en introduktion til denne verdens usikkerheder. Kurset bygger således på forskningen i strategi, og krydres med en lang række praktiske cases bl.a. fra kursusledelsen og andre underviseres egne arbejder med udvikling og brug af strategi i praksis.

En vigtig pointe i undervisningen er, at en strategi ofte både rummer et udadrettet element (fx. hvordan kommer vi pirateri til livs) og samtidig rumme en intern del (fx få forskellige ministerier, styrelser og interesseorganisationer til at køre i samme retning for at bekæmpe piraterne). Derudover er strategiudfordringerne forskellige i forhold til, hvor man er placeret i virksomhedens hierarki. Deltagerne får selv mulighed for at arbejde med strategiudvikling. Så medbring din egen strategiudfordring og bliver klogere på hvordan du løser den.

Arbejdsformerne er oplæg, anvendelse af teori på cases samt struktureret diskussion.

En række centralt placerede gæstelærere vil beskrive strategiske processer og dilemmaer, som vil være genstand for case-arbejde og rollespil.

Deltagere

Ledere og andre personer, der rekvirerer eller formulerer strategier. Konsulenter, der arbejder med beslutningsprocesser. Personer med strategiopgaver, der gerne vil have indsigt og redskaber til at bidrage konstruktivt til proces. Medarbejdere, der arbejder med og udvikler politik i deres organisation. Deltagerne skal som minimum have en bacheloruddannelse eller tilsvarende forudsætninger.

Datoer

5 dage, 14. - 18. august 2017, kl. 9:00 – 16:30, Københavns Universitet, Frederiksberg Campus.
 

Kursusledere

Mikkel Vedby Rasmussen, professor og institutleder, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Lars Bangert Struwe, ph.d., generalsekretær i Atlantsammenslutningen 


Andre undervisere

Ulrik Vestergaard Knudsen, departementschef, Udenrigsministeriet.
Lone Lindsby, koncerndirektør, Region Sjælland.
Kenth Kærhøg, Head of Group Communications – Senior Vice President, ISS World Services A/S
Peter Højland, bestyrelsesformand, Siemens A/S, Copenhagen Capacity, Wonderfuld Copenhagen & Soldaterlegatet
Lisbeth Grænge Hansen, PA rådgiver, Finansrådet
 

Pris

19.000 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og forplejning under kurset.

Målbeskrivelser

Dit udbytte

 • Du bliver i stand til at navigere kvalificeret i en strategiproces.
 • Du kan anvende strategimodeller i en kompleks organisation eller over for et komplekst problem.
 • Du kan selv udvikle brugbar strategi, der er afmålt efter politiske mål, afsatte ressourcer og godkendte metoder.
 • Du kan forholde dig kritisk og reflekteret til strategiske begreber og målsætninger.
 • Du bliver bedre til at arbejde med politiske mål og processer.
 • Du kan bruge strategi i en prioriteringsdiskussion.
 • Du kender til nyere forskning inden for strategi, samt den historiske kontekst for strategi.
Arbejdsformerne er oplæg, anvendelse af teori på cases samt struktureret diskussion.

En række centralt placerede gæstelærere vil beskrive strategiske processer og dilemmaer, som vil være genstand for case-arbejde og rollespil.
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Ingen
Bedømmelsesform
Ingen bedømmelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Ingen

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • I alt
 • 40