AØKA08091U  Økonomiske prognoser i praksis

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Applied Economic Forecasting

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.
Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Kursusindhold

Kurset fokuserer på udarbejdelse af økonomiske prognoser i praksis og analyser af forskellige politiske indgreb og eksogene stød til dansk økonomi. Baggrunden for prognoserne og analyserne vil være den makroøkonomiske model ADAM. ADAM består af en række estimerede ligninger og er hovedsagligt baseret på tal fra Nationalregnskabet. Første del af kurset vil bestå af en grundig gennemgang af ADAMs delmodeller og egenskaber. I denne del af kurset vil de studerende, i forbindelse med at de lærer modellen, få mulighed for at analysere mange forskellige former for stød til dansk økonomi. Anden del af kurset vil bestå af en gennemgang af, hvordan man på baggrund af ADAM, nye tal fra Nationalregnskabet og diverse nøgletal og indikatorer laver en økonomisk prognose i praksis. Der vil være fokus på, at de studerende selv får praktisk erfaring med at analysere nøgletal og revidere allerede udarbejdede prognoser på baggrund af nye tal.

Målbeskrivelser

De studerende skal lære at foretage analyser og udarbejde økonomiske prognoser i praksis på baggrund af den makroøkonomiske model ADAM. Efter et succesfuldt gennemført kursus skal de studerende have opnået:

Viden:

 • Den makroøkonomiske model ADAM - både dens teoretiske baggrund og dens egenskaber
 • Indikatormodeller og faktormodeller til nowcast
 • Udarbejdelse af prognoser på baggrund af makroøkonometriske modeller
 • Den aktuelle konjunktursituation

 

Færdigheder:

 • Opbygning af scenarier for dansk økonomi frem i tid under givne forudsætninger
 • Vurdering af økonomiske prognoser foretaget af andre
 • Systematisk brug af nøgletal og indikatorer som baggrund for det/de første ikke kendte år
 • Indarbejdelse af teoretiske ændringer i makroøkonomiske modeller

 

Kompetencer:

 • Ændring og revision af allerede udarbejdede prognoser på baggrund af ny information
 • Udarbejdelse af analyser på baggrund af politiske indgreb eller eksogene stød til dansk økonomi

 

Grundbog: Danmarks Statistik, 2012, ADAM - En model af dansk økonomi

Findes på http:/​/​www.dst.dk/​da/​Statistik/​Publikationer/​VisPub?cid=17987

Herudover en række kortere forelæsningsnoter og artikler samt nyere konjunkturvurderinger.

Det forudsættes, at man har taget kurser svarende til Samfundsbeskrivelse B, Makroøkonomi I (Makroøkonomi B)og Econometrics II (Econometrics C). Helt afgørende er kendskab til konjunkturmodeller med mikroøkonomisk baseret fundament (Makro I/Makro B) samt kendskab til kointegration og fejlkorrektionsmodeller (Econometrics II/Econometrics C). Endvidere er generel viden om nationaløkonomiske sammenhænge og overordnet kendskab til dansk økonomi (samfundsbeskrivelse B) en forudsætning.

Det vil være nødvendigt at have adgang til en bærbar computer til øvelsestimerne, hvorpå Excel (eller lignende program) er installeret og Gekko kan installeres. Internetforbindelse til den bærbare computer vil være en stor fordel. Gekko vil være ganske gratis at downloade og installere for alle, som har lyst til at bruge det. Gekko kører på alle windows-systemer fra XP og opad (også 64-bit). Der er ikke særlige krav til hardware eller lign. Men den kører ikke umiddelbart på Mac eller Linux.
Holdundervisningen sigter mod at sætte de studerende i stand til selv at kunne udarbejde økonomiske fremskrivninger og konsekvensberegninger for dansk økonomi, mens forelæsninger giver den teoretiske indsigt.
Skema:
2 timers forelæsning hver uge og 2x2 timer hver anden uge samt 2 timers holdundervisning hver uge i 14 uger.

Tid og sted:
Tid og sted for undervisning kan ses ved at trykke på linket under "Se skema". 17F står for Forår 2017.

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1617/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-F17; [Navn på kursus]”
-Vælg: Liste
-Vælg “Forår/Spring – uge 4-29”
-Tryk: “Se skema”
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 12 timer
tag-hjem-eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
100 % ekstern censur
Eksamensperiode

Den skriftlige tag-hjem eksamen foregår:

17. juni fra kl 10.00 til 22.00 

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, re-eksamen mm på  kandidatsiderne for eksamen på KUnetogbachelorsiderne for eksamen.

Reeksamen

Den skriftlige tag-hjem eksamen foregår:

2. september 2017 fra kl 10.00 til 22.00 

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, re-eksamen mm på  kandidatsiderne for eksamen på KUnetogbachelorsiderne for eksamen.

Ved få tilmeldte kan eksamen ændres til en mundtlig eksamination inklusiv ændring af datoen, hvilket vil blive oplyst af Eksamenskontoret.

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

For at opnå den højeste karakter skal den studerende på fremragende vis kunne demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Øvelseshold
 • 28
 • Forberedelse
 • 124
 • Eksamen
 • 12
 • I alt
 • 206