AØKA08077U  Stikprøveteori

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Sampling Theory

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag dog anbefalet fra 3. år.
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Kursusindhold

Det foreløbige program er:

dag 1 - Intro - simpel tilfældig udvælgelse - stratifikation. FORMLER

dag 2 - Efterstratifikation - ANVENDELSER af stratifikation. Proc Surveymeans

dag 3 - Cluster sampling - ettrins og totrins - FORMLER (variansanalyseopspaltning)

dag 4 - Eksempler på sampling i praksis. Clustre, stratifikatíon, vægtning. Proc Surveymeans

dag 5 - Replikations metoder. Moderne stikprøver, som fx Pisa undersøgelserne, stilles til rådighed med replication weights, som uden videre kan bruges af SAS.

dag 6 - Statistisk analyse med stikprøvedata. Proc Surveyfreq, Proc Surveyreg etc. Herunder igen anvendelse af replication weights til vurdering af stikprøveusikkerhed.

Det giver spredt ud over det samlede forløb omkring 3 dage med formler og 3 dage med eksempler og SAS-anvendelser.

Målbeskrivelser

Efter kursets afslutning skal den studerende

Viden:

 • have kendskab til formelapparatet omkring beregning af stikprøveusikkerhed herunder også til de matematiske beviser
 • have indsigt i de specielle problemer der opstår når stikprøvedata analyseres med statistiske modeller
 • have kendskab til SAS-procedurerne for statisk analysere af stikprøvedata

 

Færdigheder:

 • evne at planlægge en stikprøveanalyse
 • evne at uddrage viden af en stikprøve, fx til at rette eventuelle skævheder
 • evne at uddrage viden fra en indsamlet stikprøve ved hjælp af statistiske modeller

 

Kompetencer:

 • kunne forestå alle faser i en stikprøveanalyse; lige fra planlægning af stikprøvedesign over vurdering op opretning af skævheder til den afsluttende statistiske analyse for at uddrage information fra de indsamlede data.

Pensum omfatter det meste af Anders Milhøj: "Stikprøveteori for Økonomi og Erhverv" samt stikprøvekapitlerne af den nyeste reviderede udgave af "Statistik med SAS" ved flere forfattere. Begge bøger stilles til rådighed som pdf filer. Den resterende del af kurset, herunder en kort introduktion til SAS, er baseret på noter.

Viden svarende til kurset Økonometri I (Økonometri B) og minimum sideløbende med Stikprøveteori. For MatØk forudsættes statistikkurserne til og med andet år bestået. For deltagere fra andre uddannelser kræves et grundlæggende statistikkursus, der jo findes på mange universitetsuddannelser.
Undervisningsformen udnytter formatet med skemalagt undervisning over seks hele dage. Der anvendes forelæsninger med indbyggede regneøvelser på lommeregner og på medbragt bærbar PC med SAS. Desuden vil der være både formelbaserede og computerbaserede øvelsesopgaver fra weekend til weekend. Opgaverne gennemgås i undervisningstiden og der er herunder muligheder for feedback. Der må altså påregnes en vis individuel studieaktivitet i perioden mellem weekenderne.
Kurset afholdes lørdag og søndag over fire weekender, dvs 3 weekender til forelæsninger og én weekend til eksamen. Imellem sidste undervisningsweekend og eksamen skrives en opgave der skal afleveres før den mundtlige eksamen.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Mundtlig prøve, 20 min med opsyn.
Eksamen består en individuel hjemmeopgave og en mundtlig eksamen uden forberedelse, der bedømmes samlet med anvendelse af ekstern censor.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler

Den individuelle skriftlige opgave er med alle hjælpemidler.

Den mundtlige eksamen er uden hjælpemidler.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
100 % ekstern censur
Eksamensperiode

Hjemmeopgaven: Fra 12. marts 2017 kl 15.00 til søndag d 19. marts midnat.

Den mundtlige eksamen afholdes fredag/lørdag d 24.-25. marts 2017. Eksakt tid aftales med underviser og Eksamenskontoret.

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, re-eksamen mm på kandidatsiderne for eksamenogbachelorsiderne for eksamen.

Reeksamen

Ny 7 dages tag-opgave og mundtlig eksamen. Datoer for re-eksamen aftales med underviser og Eksamenskontoret.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende på fremragende vis kunne demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Forberedelse
 • 109,7
 • Øvelseshold
 • 18
 • Eksamen
 • 60
 • Eksamen
 • 0,3
 • I alt
 • 206,0