AØKA08017U  Erhvervsret (F)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Business Law (F)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag efter 1. år
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

Tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi - valgfag på KA delen

Faget er en del af finansierings linjen på økonomistudiet, hvorved det er markeret med ’F’.

Kursusindhold

Deltagerne vil blive introduceret til den juridiske metode, retskilderne, deres udvikling og anvendelse, retssystemets opbygning og funktion samt en række retsområder, der har væsentlig betydning i erhvervssammenhæng, herunder Aftale- og kontraktsret, køberet, kreditkøb, internationale køb, køb og salg af fast ejendom og tjenesteydelser. Reglerne om erstatning uden for kontrakt og forsikring samt reglerne om produktansvar. Regler vedrørende lån, kreditgivning og sikkerhedsstillelse for samme i form af pant og kaution. Ansættelsesretlige regler, herunder funktionærretten, Regler vedrørende virksomheders juridiske organisering i form af anparts-eller aktieselskaber, interessentskabet, kommanditselskaber m.m. Reglerne for markedsføring og konkurrenceret samt immaterielretten i form af ophavsret, patentret, varemærkeret m.m., og endelig insolvensret (konkursret).

De enkelte områder belyses med udgangspunkt i pensum, ved gennemgang af domme og med konkrete eksempler fra dagligdagen.

Faget sigter ikke på at gøre økonomer til jurister, men på at give de studerende kompetencer til at samarbejde med revisorer, jurister og andre, der arbejder med erhvervsretlige problemstillinger.

Målbeskrivelser

Efter kursets afslutning skal den studerende kunne:

Viden:

 • Forstå lovtekster og lovenes anvendelse

 • Redegøre for lovgivningens funktion og formål

 • Identificere juridiske problemstillinger

Færdigheder:

 • Kunne vurdere i hvilket omfang en problemstilling indeholder juridiske elementer

 • Kunne analysere enkle juridiske problemstillinger

 • Kunne argumentere for valg af løsning på et juridisk problem

 • Kunne præsentere et kvalificeret bud på en juridisk problemløsning.

Kompetencer:

 • Kunne tage ansvar for håndtering af juridiske problemstillinger – enten på egen hånd eller ved at kunne vælge rådgivere med rette specialkompetencer til at medvirke.

 • Kunne igangsætte erhvervsinitiativer med basal juridisk afklaring

 

Børge Dahl: Erhvervsjura i et markedsøkonomisk perspektiv (nyeste udgave) ISBN-13:9788762904057

Faget forudsætter ikke nogen specifikke kompetencer hos de studerende ud over interessen for at sætte sig ind i et fagområde, der ligger uden for studiets kerne.
Forelæsninger af 3 timer pr. uge i 14 uger.
Tid og sted:
Tid og sted for undervisning kan ses ved at trykke på linket under "Se skema". 17F står for Forår 2017.

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1617/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-F17; [Navn på kursus]”
-Vælg: Liste
-Vælg “Forår/Spring – uge 4-29”
-Tryk: “Se skema”
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
20 % ekstern censur
Eksamensperiode

Den skriftlige eksamen foregår:

26. juni 2017

på Peter Bangs Vej 36. 2000 Frederiksberg http://pc-eksamen.ku.dk/ Tidspunktet bliver oplyst i Selvbetjeningen på KUnet.

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, re-eksamen mm på  kandidatsiderne for eksamen på KUnetogbachelorsiderne for eksamen på  KUnet.

Reeksamen

Den skriftlige reeksamen foregår:

17. august 2017

på Peter Bangs Vej 36. 2000 Frederiksberg http://pc-eksamen.ku.dk/ Tidspunktet bliver oplyst i Selvbetjeningen på KUnet.

Ved få tilmeldte kan reeksamen ændres til en mundtlig eksamination inklusiv ændring af dato, tid og sted, hvilket vil blive oplyst af Eksamenskontoret.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende på fremragende vis kunne demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 161
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206