AØKA08013U  Datamatik 1 inkl sommerskole 2017

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Computer Science 1 incl. Summerschool 2017

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag efter 1. år
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

Tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi - valgfag på KA delen

Sommerskolefag på BA efter 1. år

Sommerskolefag på KA.

Kursusindhold

Datamatik 1 er et løsningsorienteret kursus, der sigter mod at give de studerende IT-viden og færdigheder som direkte kan bruges i arbejdet som samfundsvidenskabelig kandidat eller studentermedhjælper.

Kurset sigter mod at give de studerende grundlæggende IT-viden baseret på problemstillinger knyttet til udnyttelse af administrative data. Opbygning af og udtræk fra administrative databaser kombineres med effektiv databearbejdning i regneark. På kurset indøves dels en selvstændig anvendelse af pc'en som udviklingsværktøj, og dels gives der en systemmæssig baggrund for kommunikation med IT-specialister.

Emnekredse i faget er:

 • Udarbejdelse af makroer og funktioner i regneark

 • Design og opbygning af grafiske brugergrænseflader (GUI)

 • Programmering med grafiske kontroller

 • Design og anvendelse af databaser

 • Design og opbygning af web-sites med beregninger

 • Systemoplæg og kravspecifikationer

I database undervisningen anvendes SQL mod Centrets SQL-Server database. Algoritmisk programmering baseres på anvendelse af VBA (Visual Basic for Applications) primært i forbindelse med udarbejdelse af makroer og funktioner i Excel.

Målbeskrivelser

Efter kursets afslutning skal den studerende kunne

Viden:

 • Forklare sammenhængen mellem regneark, programsprog, applikationsgeneratorer og databaser

 • Forklare principperne i relationsdatabaser

 • Redegøre for SQL sproget og dets anvendelse

 • Forklare de grundlæggende teknologier der ligger bag World Wide Web

Færdigheder:

 • Indspille og tilrette makroer til regneark som EXCEL, samt i egentligt programsprog skrive nye funktioner og procedurer til regnearket.

 • Designe, oprette og teste Windows baserede applikationer

 • Designe, strukturere og oprette mindre databaser

 • Anvende SQL til komplekse forespørgsler som indeholder logiske udtryk og sub-queries

 • Udforme mindre algoritmer

Kompetencer:

 • Selvstændigt anvende en pc som udviklingsværktøj til administrative og analytiske løsninger

 • Kommunikere fagligt med IT-specialister

 • Indgå i en systemudviklingsgruppe

 

Materialet består af noter, online vejledninger og diverse KB online materiale.

Elementær pc brug.
Pga. fagligt sammenfald kan kurset ikke tages af studerende, der har taget faget ICT-Applied.
Forelæsninger, øvelsesopgaver, løsning af obligatoriske opgaver i gruppe. 2 timer hver uge og 2x2 timer hver anden uge i 14 uger.

For Efter- og Forårskurset gælder:
I brugerrummet ved Center for Anvendt Datalogi ydes vejledning i praktisk anvendelse af pc'en i forbindelse med øvelseskørsler og udarbejdelse af obligatoriske opgaver. Der lægges således vægt på, at den studerende skal formå at løse konkrete IT-opgaver.

For Sommerskolen gælder:
Den studerende bør medbringe pc (eller evt. Mac med Office 2011 eller 2011+). Der ydes vejledning i praktisk anvendelse af pc'en i forbindelse med øvelseskørsler og udarbejdelse af obligatoriske opgaver. Der lægges således vægt på, at den studerende skal formå at løse konkrete IT-opgaver.
Tid og sted:
Tid og sted for undervisning kan ses ved at trykke på linket evt. et af linkene til holdene under "Se skema". Forelæsningens tider vises under hvert link (16E står for Efterår 2016, 17F står for Forår 2017)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1617/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E16; [Navn på kursus]” eller “2200-F17; [Navn på kursus]”
-Vælg: Liste
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 30-3” eller “Forår/Spring – uge 4-29”
-Tryk: “Se skema”


For sommerskolen:
Tryk på linket:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1718/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-B5-5F17; [Navn på sommerskolen]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 31-5”
-Tryk: “Se skema”
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Godkendelse af 4-5 obligatoriske opgaver og nogle individuelle opgavetests. Hertil kommer eventuelle samtaler med underviser.
Krav til indstilling til eksamen

På sommerskolen er der mødepligt 9-17 og krav om aktiv deltagelse til alle dele af sommerskolen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Den studerende evalueres i undervisningen.

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, re-eksamen mm på  kandidatsiderne for eksamen på KUnet og bachelorsiderne for eksamen på  KUnet.

Reeksamen

Genaflevering af opgaver - aftales med den kursusansvarlige

Kriterier for bedømmelse

For at bestå skal den studerende på tilfredsstillende vis kunne demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 164
 • I alt
 • 206