AØKA08002U  Økonomisk historie

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Economic History

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag

Kursusindhold

Faget introducerer til økonomisk historie.

De store spørgsmål indenfor økonomisk historie er: ”Hvorfor er det først for nyligt, at vi er begyndt at se vedvarende vækst i levestandarden”?, ”Hvorfor opstod den økonomiske vækst ikke samtidigt i alle verdens lande?”.

Faget sigter mod at give indblik i de svar, som økonomer og økonomiske historikere  p.t. giver på disse spørgsmål. Med andre ord undersøges den økonomiske udvikling fra førindustriel stagnation til den industrielle revolution. Det diskuteres hvorfor førindustrielle samfund udviklede sig radikalt anderledes end ”moderne samfund”; hvorfor den industrielle revolution opstod i Europa (og England); hvorfor den industrielle revolution først fandt sted omkring år 1800, samt årsager til at den ikke spredtes til alle klodens lande.

Målbeskrivelser

Efter kursets afslutning skal den studerende

Viden:

 • Kunne beskrive hvordan førindustrielle samfund var (/er) dramatisk forskellige fra moderne samfund.

 • Være bekendt med relevant empirisk materiale der kaster lys over den førindustrielle æra og økonomisk teori for samme.

 • Have et rimeligt kendskab til hvordan relevante data er tilvejebragt, samt en evne til at forholde sig kritisk til disse data såvel som til den teori data taler til.

 • Have et overordnet kendskab til centrale historiske hændelser der anses for at være vigtige for industrialiseringen og dens spredning, samt hvorfor disse hændelser anses for at være vigtige.

 • Have kendskab til den industrielle revolution, og være i stand til at sammenligne, teorier der anses for at være centrale for en forklaring af industrialiseringen.

Færdigheder:

 • Mestre økonomisk teori, der tillader analyse af den førindustrielle æra, såvel som af industrialiseringsprocessen.

 • Beherske empirisk metode, der tillader test af rivaliserende teorier.

Kompetencer:

 • Have opnået relevant baggrundsviden, samt erfaring med anvendelse af teoretisk og empirisk metode på konkrete problemstillinger, der er væsentlig i efterfølgende fag på økonomi studiet.

 • Effektivt kunne trænge ind i en tekst (herunder akademiske artikler), og udtrække hovedpointerne. Denne kompetence er relevant i alle kurser der følger på studiet, og i tiden efter endt studietid.

Indsigterne fra kurset er særligt relevante i forhold til efterfølgende kurser, eller i arbejdsmæssig sammenhæng efter endt studietid, indenfor det makroøkonomiske område herunder udviklings-økonomi.

Greg Clark, 2007. A Farewell to Alms- a brief economic history of the World. Princeton University Press.

Desuden udvalgte artikler og forelæsningsnoter

 

Økonomiske Principper A, Økonomiske Principper B, Makroøkonomi I (Makroøkonomi A) og Økonometri I (Økonometri B) (OLS estimation og Instrument variabel estimation).
Forelæsninger og holdundervisning.
Lektionsplan:
2 timers forelæsninger 1-2 gange pr uge i 14 uger.
2 timers holdundervisning hver anden uge.

Tid og sted:
Tid og sted for undervisning kan ses ved at trykke på linket evt. et af linkene til holdene under "Se skema". Forelæsningens tider vises under hvert link (16E står for Efterår 2016, 17F står for Forår 2017)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1617/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E16; [Navn på kursus]” eller “2200-F17; [Navn på kursus]”
-Vælg: Liste
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 30-3” eller “Forår/Spring – uge 4-29”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af uddannelsessiderne på KUnet og i det personlige skema.
- At hvis for mange studerende har ønsket samme hold, fordeles de studerende tilfældigt på de andre hold.
- At holdændring ikke er muligt efter eftertilmeldingsperioden er afsluttet.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende.

En oversigt over alle fag på 4. semester kan ses på https:/​/​intranet.ku.dk/​polit_ba/​undervisning/​Lektionsplan-F17/​skemaer/​Sider/​default.aspx
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 3 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

Semesteret igennem stilles ugeopgaver (kaldet ”fokusopgaver”). ¾ af disse opgaver skal godkendes for at den studerende kan gå til eksamen.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
100 % ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår 2016: d. 12. januar 2017

Forår 2017: d. 26. juni 2017

Den skriftlige eksamen foregår på Peter Bangs Vej 36. 2000 Frederiksberg http://pc-eksamen.ku.dk/ Tidspunktet bliver oplyst i Selvbetjeningen på KUnet.

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler mm på bachelorsiderne for eksamen.

 

Reeksamen

Efterår 2016: d. 14. februar 2017

Forår 2017: d. 11. august 2017

Den skriftlige reeksamen foregår på Peter Bangs Vej 36. 2000 Frederiksberg http://pc-eksamen.ku.dk/ Tidspunktet bliver oplyst i Selvbetjeningen på KUnet.

Ved få tilmeldte kan reeksamen ændres til en mundtlig eksamination inklusiv ændring af dato, tid og sted, hvilket vil blive oplyst af Eksamenskontoret.

Indskrevne studerende kan læse mere om reeksamen, regler, hjælpemidler mm på bachelorsiderne for eksamen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende på fremragende vis kunne demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer

For at bestå skal den studerende godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse i minimal acceptabel grad. Karakteren 12 gives hvis den studerende udtømmende opfylder fagets mål.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 147
 • Eksamen
 • 3
 • Holdundervisning
 • 14
 • I alt
 • 206